Наукова діяльність кафедри інформаційних систем та технологій

Науковий напрям кафедри — математичне моделювання динамічних та інформаційних систем. На кафедрі в 2019 році працювали 2 професори (д.т.н.), 15 доцентів, к.т.н. та к.ф-м.н., 5 викладачів без ступенів.

За 2019 рік працівниками кафедри опубліковано 63 наукові праці, з них 16 наукових статей (5 у науковометричних базах Scopus) та 46 тез доповідей на наукових заходах (16 міжнародних конференцій). Також опубліковано 1 монографію англійською мовою.

Викладачі кафедри взяли участь в Міжнародній конференції «Інформаційні та інноваційні технології в ХХІ столітті» в м. Катовіце, Республіки Польща.

У 2019 році сумісником кафедри асистентом Сенетою Мар’яною захищена кандидатська дисертація.

В 2020 році організовано науково-дослідну роботу викладачів кафедри за темою «Комп’ютерний моніторинг в інформаційних системах».

Кожної весни, починаючи з 2019 року, кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства.

Кафедрою також проводиться міжнародна робота. Зокрема, підписано угоду про співпрацю з Вищою школою технічною в Катовіце (Республіка Польща).

Наукова робота зі студентами

Студентською науковою роботою керують 3 викладачі (доцент Баран М.М., доцент Лагун А.Е., старший викладач Машевська М.В.), які в лютому 2020 року разом із студентами подали наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціалізацією «Інформаційні системи та технології».

В жовтні викладачами і 23 студентами кафедри взято участь в 77 студентській науково-технічній конференції інституту підприємництва та перспективних технологій. Переможцем став студент Іщенко Любомир, яким керувала доцент кафедри Баран Мар’яна.

Навчально-наукова робота студентів полягає у реалізації деяких студентських проектів, а саме розроблення сайту ІППТ, розроблення сайту «Туристичний Дрогобич», еколого-економічний моніторинг заповідника «Розточчя». Під час наукової роботи студентів вивчаються новітні технології розробки програмного забезпечення, зокрема під мобільну операційну систему Андроїд та з використання програмно-апаратного робото-технічного комплексу Lego Mindstorm.

Завдання:

  • розширювати міжнародне наукове співробітництво;
  • домагатись участі у держбюджетних наукових дослідженнях.
Оновлено 4 роки тому