Підрозділи (секції, лабораторії) кафедри інформаційних систем та технологій

На кафедрі ІСТ в ІППТ функціонує 5-ть навчальних лабораторій, а саме:

  1. «Комп’ютерних мереж (Cisco)», к.508;
  2. «Інтернет технологій та Web програмування», к. 503;
  3. «Інформатики та програмування», к.501;
  4. «Систем баз даних та знань», к.504
  5. Лабораторія «Проектування вбудованих систем» к.403.

В основному, вищезазначені, навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області використання та розроблення загальносистемного та спеціалізованого програмного забезпечення. 

В навчальній лабораторії «Комп’ютерних мереж (CISCO) та паралельних обчислень» встановлено обладнання CISCO, яке дає змогу отримати практичні знання та вміння в області використання та проектування сучасних комп’ютерних мереж. 

Лабораторія «Проектування вбудованих систем» (к.403) призначена для проектування та реалізації технічних систем (розроблення технічного забезпечення) на базі мікроконтролерів в процесі підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Обслуговування програмних систем і комплексів», бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» та магістрів за навчальною програмою «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

Основним завданням лабораторії «Проектування вбудованих систем» є набуття студентами практичних навичок та закріплення теоретичних знань в області розроблення спеціалізованих систем. Лабораторія включає мікроконтролери AVR та STM32 з комплектами давачів і актюаторів. 

Дана лабораторія використовується також в процесі виконання дипломних робіт молодшими бакалаврами, бакалаврами та магістрами. 

Більше того, лабораторія «Вбудованих систем» використовується в процесі виконання науково-дослідних робіт, що відносяться до наукових напрямів кафедри ІСТ, а саме розроблення та дослідження інтелектуальних систем комп’ютерного еколого-економічного моніторингу (Керівник — ст. викладач Машевська М.В.).

Локальна мережева академія CISCO

Студенти мають можливість займатись в локальній мережевій академії CISCO, яка функціонує в Інституті. Після успішного завершення навчання видаються відповідні сертифікати міжнародного зразка.

ITlab Науково-навчальна студентська лабораторія ІТ (Scientific research students laboratory IT)

Науково-навчальна студентська лабораторія інформаційних технологій створена для підтримки інноваційних студентських проектів з розробки програмних та апаратних рішень в рамках науково-навчальних напрямів кафедри.

Оновлено 4 роки тому