Історія кафедри інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій (ІСТ) — це навчально-науковий підрозділ Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Кафедра інформаційних систем і технологій проводить підготовку фахівців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітніми рівнями: 

  • Бакалавр;
  • Магістр (освітньо-професійна програма — «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»). 

При кафедрі діє циклова комісія, що забезпечує підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних систем і технологій налічує понад 20 науково-педагогічних працівників (на постійному місці праці та за сумісництвом), з яких 2 професори (д.т.н.), 15 доцентів, к.т.н. та к.ф-м.н., 5 викладачів без ступенів. 

Результати наукових досліджень викладачів опубліковані у фахових наукових вісниках та журналах, які включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо), матеріалах міжнародних наукових конференцій та семінарів.

На базі кафедри функціонує секція «IT: технології, розробки, бізнес та інновації» Науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», яка щорічно проходить на базі Інституту. У вересні 2016 року кафедрою інформаційних систем і технологій у співпраці з кафедрою соціальних комунікацій та інформаційної діяльності а також кафедрою числових методів та економічної інформації Жешувського університету (Польща) було організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку» (International Scientific and Practical Conference «Information Society: Regional Development Trends», ISRDT-2016).

Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі. Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи працівників інших навчальних закладів та наукових установ, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків. 

На сьогодні, кафедра є учасником програми академічної співпраці MSDN Academic Alliance (MSDN AA). Це дозволяє використовувати ліцензійні операційні системи, серверні продукти, засоби розробки та інше програмне забезпечення Microsoft, технічну підтримку, отримати доступ до інформаційних ресурсів. Крім цього, учасники програми залучені до академічного співтовариства за певними науковими тематиками.

Оновлено 4 роки тому