Ознайомча інформація про інститут права, психології та інноваційної освіти

Інститут права, психології та інноваційної освіти забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти на денній та заочній формах. 

В інституті функціонує 8 кафедр:

 1. Адміністративного та інформаційного права;
 2. Конституційного та міжнародного права;
 3. Кримінального права і процесу;
 4. Теорії, історії та філософії права; 
 5. Цивільного права та процесу;
 6. Журналістики та засобів масової комунікації;
 7. Педагогіки і соціального управління; 
 8. Теоретичної та практичної психології.

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. Навчання в інституті права, психології та інноваційної освіти забезпечують 35 докторів наук та понад 100 кандидатів наук. Також в інституті функціонує центр медійних технологій, центр безоплатної правової допомоги населенню та лабораторія інноваційних педагогічних технологій.

Підготовка фахівців в інституті здійснюється за такими спеціальностями:

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

 • «Право»;
 • «Журналістика»;
 • «Психологія»;
 • «Професійна освіта».

Другого (магістерського) рівня вищої освіти: 

 • «Право»;
 • «Журналістика»;
 • «Психологія»;
 • «Управління навчальним закладом»;
 • «Викладач дистанційного навчання (за фахом)».

Для підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів в інституті працюють три спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 12.00.01 — Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • 12.00.12 — Філософія права.

Спеціалізована вчена рада К 35.052.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • 12.00.09 — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Спеціалізована вчена рада К 35.052.24 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 13.00.01 — Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 — Теорія та методика професійної освіти.

Навчання в ІППО забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього. Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІППО — це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.

Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти інституту права, психології та інноваційної освіти здобувають іменні стипендії, зокрема, Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Львівської політехніки. Студенти ІППО за необхідності забезпечуються проживанням у гуртожитках.

Оновлено 6 місяців 1 тиждень тому