Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Вчена рада інституту права, психології та інноваційної освіти

 1. Ортинський Володимир Львович – директор Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти, д.ю.н., професор, заслужений юрист України;
 2. Гарасимів Тарас Зеновійович – заступник директора з наукової та міжнародної діяльності, професор кафедри теорії та філософії права, д.ю.н., професор;
 3. Остапенко Олексій Іванович – декан бакалаврату, професор кафедри адміністративного та інформаційного права, д.ю.н., професор;
 4. Сірант Мирослава Миколаївна – декан магістратури, доцент кафедри конституційного та міжнародного права, к.ю.н., доцент;
 5. Ковальчук Віталій Богданович – завідувач кафедри конституційного та міжнародного права, д.ю.н., професор;
 6. Сливка Степан Степанович – завідувач кафедри теорії, історії та філософії права, д.ю.н., професор, заслужений юрист України;
 7. Макарчук Володимир Степанович – професор кафедри теорії, історії та філософії права, д.ю.н., професор;
 8. Бортник Надія Петрівна – завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права, д.ю.н., професор;
 9. Козловський Юрій Михайлович – завідувач кафедри педагогіки і соціального управління, д.пед.н., доцент;
 10. Гумін Олексій Михайлович – завідувач кафедри кримінального права і процесу, д.ю.н., професор;
 11.  Паньонко Ігор Михайлович – завідувач кафедри цивільного права та процесу, доктор філософії у галузі права, доцент;
 12.  Кузнецова Олена Дмитрівна – завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації, професор, д.філол.н., професор;
 13.  Варій Мирон Йосипович – завідувач кафедри теоретичної та практичної психології, д.психол.н., професор;
 14.  Сікорський Петро Іванович – професор кафедри педагогіки і соціального управління, д.пед.н., професор;
 15. Хазратова Нігора Вікторівна – професор кафедри теоретичної та практичної психології, д.психол.н., доцент;
 16.  Романова Альона Сергіївна – професор кафедри теорії, історії та філософії права, д.ю.н., доцент;
 17. Колодій Ігор Степанович – професор кафедри педагогіки і соціального управління, к.пед.н., доцент;
 18.  Личенко Ірина Олександрівна – професор кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н., доцент;
 19. Марисюк Костянтин Богданович – професор кафедри кримінального права і процесу, д.ю.н., доцент;
 20.  Макаренко Стефанія Стефанівна – доцент кафедри теоретичної та практичної психології, к.психол.н., доцент;
 21.  Стецюк Богдан Романович – доцент кафедри теорії, історії та філософії права, д.ю.н., доцент;
 22.  Хомишин Ірина Юріївна – доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, к.ю.н., доцент, секретар Вченої ради;
 23.  Павлів-Самоїл Надія Петрівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н., доцент;
 24. Парпан Уляна Михайлівна – доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, к.ю.н., доцент;
 25.  Кіца Мар’яна Олегівна – доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, канд. наук з соц. комунікацій, доцент;
 26.  Радейко Роман Ігорович – голова ради молодих науковців інституту права та психології, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права, к.ю.н.;
 27.  Матіїшин Роман Васильович – студент ПВ-42;
 28.  Чайковський Євген Ярославович – студент ПВ-31;
 29.  Фасольняк Світлана Павлівна – студентка ПВ-47;
 30.  Янишівський Тарас Ярославович – студент ПВ-21;
 31.  Цимбал Ліза Ігорівна – студентка ЖР-32.
Оновлено 1 рік 1 міс тому