Спеціальності, конкурсні предмети та спеціалізації інституту права, психології та інноваційної освіти

Бакалавр

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ 2022 року) або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 - 2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідних спеціальностей.


Мінімальний конкурсний бал для вступу на освітню програму Право – 140

Назва спеціальності

Код спеціальності

Перелік конкурсних предметів ЗНО 2021р.

 

Право

081

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

Психологія

053

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України / Іноземна мова / Біологія   / Географія / Фізика / Хімія

Журналістика

061

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України / Іноземна мова / Біологія   / Географія / Фізика / Хімія

Професійна освіта

Спеціалізація:

Цифрові технології

015.39

1.Українська мова

2. Математика

3. Історія України / Іноземна мова / Біологія   / Географія / Фізика / Хімія

Професійна освіта

Спеціалізація:

Право

015.54 НМТ / 
мотиваційний лист

Для здобуття ступеня бакалавра в Інститут права, психології та інноваційної освіти можна вступити на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітнього ступеня молодшого бакалавра. Прийом здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Назва спеціальності

Код спеціальності

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

Термін навчання

ВСУП НА 2 КУРС

 

Право

081

 

1. ЗНО з української мови та літератури

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

 

Психологія

053

 

1. ЗНО з української мови та літератури

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

 

Професійна освіта

015

Цифрові технології

1. ЗНО з української мови

3 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

 

ВСУП НА 3 КУРС

 

Право

 

081

 

1. ЗНО з української мови та літератури

2 р.

2. ЗНО з математики / фізики /хімії / історія України / іноземної мови / географії / біології (на вибір)

 

 

Вартість навчання для студентів, що здобувають ступінь бакалавра на 2022 – 2023 навчальний рік

Спеціальність

денна форма навчання

заочна форма навчання

Право

31 000

18 500

Психологія

30 060

16 000

Журналістика

30 060

16 000

Професійна освіта  (Цифрові технології)

12 500

 

Магістр

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» складають магістерський комплексний тест, або подають сертифікати ЄФВВ та ЄВІ 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях). 

Магістерський комплексний тест – випробування, яке передбачає оцінювання результатів:

 1. Тестових завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), укладених відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року N 411.
 2. Тестових завдань з права, укладених відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року N 107.

Вступники, які претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» та 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»


На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому закладі вищої освіти.

Вступники у магістратуру за спеціальностями 053 «Психологія» та 061 «Журналістика» приймаються на навчання за умови успішного складання: 

 1. Тестових завдань магістерського тесту навчальної компетентності укладені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 158.
 2. Фахового іспиту (у навчальному закладі). 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
 

Вступники у магістратуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» приймаються на навчання за умови успішного складання  фахового іспиту або мотиваційного листа (у навчальному закладі). 
На навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр»  або «спеціаліст» за іншою спеціальністю.
За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1 рік 5 місяців.


Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності

Спеціальність

Спеціалізації

Вступні випробовування та конкурсні предмети

Галузь знань 08 «Право»

 

 

081

 

 

Право

 • Адміністративне судочинство;
 • Адвокатська діяльність;
 • Конституціоналізм, права людини та Євроінтеграція;
 • Нотаріальна діяльність;
 • Слідча діяльність;
 • Судова експертиза;
 • ІТ-право.
 • магістерський комплексний тест
  або ЄФВВ та ЄВІ 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях)

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

053

Психологія

 • Соціальна психологія життєдіяльності
 • Психологія особистості 
 • магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит

Галузь знань 06 «Журналістика»

061

Журналістика

 • Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ
 • Теле-, радіожурналістика
 • магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит

Галузь знань 01 «Освіта»

011

Освітні, педагогічні науки

Викладач дистанційного навчання,
викладач (за фахом):

 • викладач інформатики
 • викладач права,
 • викладач обліково-економічних дисциплін.
 • фаховий іспит або мотиваційний лист

 

 

Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому