Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» складають магістерський комплексний тест, або подають сертифікати ЄФВВ та ЄВІ 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях).

Магістерський комплексний тест – випробування, яке передбачає оцінювання результатів:

 1. Тестових завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), укладених відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року N 411.
 2. Тестових завдань з права, укладених відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року N 107.

Вступники, які претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» та 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому закладі вищої освіти.

Вступники у магістратуру за спеціальностями 053 «Психологія» та 061 «Журналістика» приймаються на навчання за умови успішного складання:

 1. Тестових завдань магістерського тесту навчальної компетентності укладені відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 158.
 2. Фахового іспиту (у навчальному закладі).

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Вступники у магістратуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» приймаються на навчання за умови успішного складання  фахового іспиту або мотиваційного листа (у навчальному закладі).

На навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр»  або «спеціаліст» за іншою спеціальністю.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1 рік 5 місяців.

 

Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності

Спеціальність

Спеціалізації

Вступні випробовування та конкурсні предмети

Галузь знань 08 «Право»

081

Право

 • Адміністративне судочинство;
 • Адвокатська діяльність;
 • Конституціоналізм, права людини та Євроінтеграція;
 • Нотаріальна діяльність;
 • Слідча діяльність;
 • Судова експертиза;
 • ІТ-право

магістерський комплексний тест

 • або ЄФВВ та ЄВІ 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях)

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

053

Психологія

 • Соціальна психологія життєдіяльності;
 • Психологія особистості

 

 • магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит

Галузь знань 06 «Журналістика»

061

Журналістика

 • Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ;
 • Теле-, радіожурналістика
 • магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит

Галузь знань 01 «Освіта»

011

Освітні, педагогічні науки

Викладач дистанційного навчання,
викладач (за фахом):
викладач інформатики,
викладач права,
викладач обліково-економічних дисциплін

фаховий іспит або мотиваційний лист

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому