Програми вступних випробувань з фахових дисциплін

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 ПРАВО

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ):
(поєднує два блоки)
Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)
Наказ МОН про затвердження Програми ТЗНК №158 від 11.02.2022 року
Тест з іноземної мови (ІМ)

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ (ЄФВВ)
Наказ МОН про затвердження програми предметного тесту з права та міжнародного права №107 від 03.02.2022 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ):
(поєднує два блоки)
Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)
Наказ МОН про затвердження Програми ТЗНК №158 від 11.02.2022 року
2.    Тест з іноземної мови (ІМ)

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ (ЄФВВ)
Наказ МОН про затвердження програми предметного тесту з педагогіки та психології або програми предметного тесту з психології та соціології 
№156 від 11.02.2022 року

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 ЖУРНАЛІСТИКА

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ):
(поєднує два блоки)

  1. Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)  Наказ МОН про затвердження Програми ТЗНК №158 від 11.02.2022 року
  2. Тест з іноземної мови (ІМ)
  3. ЄФВВ – один з предметних тестів на вибір студента
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ЄВІ):
(поєднує два блоки)
1.    Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)
Наказ МОН про затвердження Програми ТЗНК №158 від 11.02.2022 року
2.    Тест з іноземної мови (ІМ)

ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ (ЄФВВ)
Наказ МОН про затвердження програми предметного тесту з педагогіки та психології №156 від 11.02.2022 року

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. 

Прийом на навчання вступників за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за державним або регіональним замовленням для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти не проводиться.

Вступники, які претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсному відборі обов’язковою є наявність мотиваційного листа.
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Вступники у магістратуру за спеціальністю 081 «Право» приймаються на навчання за умови успішного складання ЄВІ (2023 або 2024 р.) та ЄФВВ 2024 р. 


СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ», 061 «ЖУРНАЛІСТИКА», 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою за іншою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому закладі вищої освіти.

Вступники у магістратуру за спеціальністю 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 011 «Освітні, педагогічні науки» приймаються на навчання за умови успішного складання ЄВІ (2023 або 2024 р.) та ЄФВВ 2024 р. 


Термін навчання – 1 рік 5 місяців.
 

Спеціальності та спеціалізації другого (магістерського) рівня вищої освіти

Шифр спеціальності Спеціальність Спеціалізації Вступні випробовування та конкурсні предмети
Галузь знань 08 «Право»
081

Право

Адміністративне судочинство;
Адвокатська діяльність;
Конституціоналізм, права людини та Євроінтеграція;
Нотаріальна діяльність;
Слідча діяльність;
Судова експертиза;
ІТ-право
ЄВІ
2023 або 2024 року
 ЄФВВ 
2024 р.
предметний тест з права та міжнародного права

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

053 Психологія Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ;
Теле-, радіожурналістика.

ЄВІ
2023 або 2024 року
 ЄФВВ 
2024 р.
предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір)

Галузь знань 06 «Журналістика»

061

Журналістика Преса, інформагенства та Інтернет-ЗМІ;
Теле-, радіожурналістика.
ЄВІ
2023 або 2024 року
 ЄФВВ 
2024 р.

один предметних тестів на вибір
Галузь знань 01 «Освіта»
011 Освітні, педагогічні науки Викладач дистанційного навчання ЄВІ
2023 або 2024 року
 ЄФВВ 
2024 р.

предметний тест з педагогіки та психології

 

Орієнтовна вартість навчання для студентів, що здобувають ступінь магістра 
на 2024-2025 навчальний рік.

Спеціальність денна форма навчання заочна форма навчання
Право 38 000 26 600
Психологія 36 000 25 200
Журналістика 32 500 22 750
Освітні, педагогічні науки 28 000 19 600

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 1 година 17 хвилин тому