Основні напрями діяльності Центру

Основними напрямами діяльності центру є:

 • Пошук, виявлення та використання ресурсів міжнародного, а також вітчизняного освітньо-професійного середовища з питань залучення підходів соціальної інклюзії для ефективного задоволення існуючих гуманітарних, суспільних та освітньо-професійних потреб підготовки фахівців у галузі соціальної роботи;
 • Оцінювання освітньо-професійних, гуманітарних та суспільних потреб людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями, ґрунтуючись на моделях, розроблених у результаті виконання міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.);
 • Задоволення потреб людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями, зокрема забезпечення супроводу їхньої навчальної діяльності упродовж усього періоду навчання в Університеті;
 • Планування та виконання освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм, пов’язаних із вирішенням проблем людей з особливими потребами, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • Надання консультаційних послуг із створення безпечного освітнього середовища для людей з особливими потребами;
 • Поширення виявленого передового світового досвіду у створенні безпечного освітнього середовища для інтерпретації, адаптації та творчого застосування цього досвіду в Україні, зокрема шляхом розроблення агітаційних матеріалів та їх поширення через тренінгову, консультативну діяльність, розміщення матеріалів на веб-сайті Міжнародного центру «Інтеграція»;
 • Підтримка освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм, скерованих на врегулювання проблем людей з особливими потребами та їх інформаційний супровід;
 • Формування мережі баз практики студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук (ІГСН), сприяння закріпленню професійних умінь і навичок та здобуття фахового досвіду з питань соціальної інклюзії;
 • Надання посередницьких послуг для врегулювання проблем людей з особливими потребами;
 • Налагодження співпраці з громадсько-політичними організаціями, державними органами та муніципальними установами, вищими навчальними закладами з питань соціальної інклюзії;
 • Налагодження співпраці із ЗМІ з метою сприяння поширенню досвіду соціальної інклюзії.
Оновлено 1 рік 11 місяців тому