Співпраця з Канадою

1999 р. – колективне фото українських і канадських колег під час відкриття у Львівській політехніці українсько-канадського мегапроєкту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.). На першому плані (на фото зліва направо) д-р Генрі Еннз (нині покійний) і п. Ярослав Грибальський – канадський і український координатори Компоненти інвалідності цього проєкту 1999 р. – проф. Бред МакКензі і проф. Юрій Рашкевич (тоді проректор з міжнародних зв’язків Львівської політехніки) з групою представників Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CIDA) – організації, що фінансувала українсько-канадський мегапроєкт «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.) Приблизно 2007 р. – Бред МакКензі і Ніна Гайдук спільно проводять заняття зі студентами магістерської програми спеціальності «Соціальна робота». Приблизно 2007 р. – Бред МакКензі і Ніна Гайдук після чергового заняття з групою студентів магістерської програми спеціальності «Соціальна робота» Приблизно 2007 - 2008 н.р. – Перший випуск студентів магістерської програми спеціальності «Соціальна робота» 6. Приблизно 2008 р. – (на фото зліва направо) німецький проф. Ганс-Дітер Віль і канадський проф. Бред МакКензі разом: вони потоваришували в контексті співпраці з Львівською політехнікою Під час міжнародної Ювілейної конференції 2019 р. – Вітальне слово проф. Ярини Турчин, директора ІГСН, на Пленарному засіданні Під час Ювілейної міжнародної конференції 2019 р. – Пленарна співдоповідь      Н. Гайдук, Л. Климанської і Л. Клос Під час Ювілейної міжнародної конференції 2019 р. – німецький професор Олаф Хуз виступає з доповіддю на Пленарному засіданні 10. Під час Ювілейної міжнародної конференції 2019 р. – німецькі колеги проф. Ганс-Дітер Віль і п. Хелґа Віль – тренери майстер-класу «Супервізія в медіації і розв’язанні конфліктів» разом з двома перекладачами Під час Ювілейної міжнародної конференції 2019 р. – д-р Тетяна. Шаповалова і  д-р Ніна Гайдук координують проведення стендових доповідей Під час Ювілейної міжнародної конференції 2019 р. – колективне фото учасників конференції Під час Ювілейної міжнародної конференції 2019 р. – українські і канадські колеги отримали медалі і інші почесні нагороди

2019 року українсько-канадська співпраця у царині соціальної роботи та професійної підготовки соціальних працівників відзначала свій ювілей. Відтак 24-29 жовтня 2019 року у Львівській політехніці відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство заради соціальних змін: 20 років досвіду», присвячена 20-й річниці канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб» (1999–2003 рр.), виконаного на базі Національного університету «Львівська політехніка» у співпраці з Манітобським університетом (м. Вінніпег, Канада) за фінансової підтримки Канадської Агенції з Міжнародного Розвитку (CIDA). Було узагальнено чинники унікальності проекту, серед яких: студентоцентрована освітня програма (інтерактивне навчання, професійна освіта в контексті соціального розвитку, урахування потреб ринку праці в Україні тощо); значна частина годин практики в освітніх програмах, тобто програма, близька до дуальної; міжнародний вимір програми. На конференції підсумували тривалу та плідну українсько-канадську співпрацю, її результативність та перспективи розвитку.

За результатами успішної українсько-канадської співпраці учасникам проекту «Реформування соціальних служб» та, водночас, незмінним канадським і українським партнерам було вручено почесні нагороди:

 • Д-р Бред МакКензі, Заслужений професор Манітобського університету, Почесний доктор / Doctor Honoris Causa Національного університету «Львівська політехніка», нагороджений медаллю «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук (НАПН) України за вагомі досягнення в галузі науки та видатний особистий внесок у розвиток української освіти;
 • Д-р Морін Флагерті, виконавчий директор Центру українсько-канадських студій, доцент Манітобського університету, нагороджена Почесною грамотою НАПН України за значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів з нагоди 20-ої річниці канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб»; 
 • Д-р Ніна Гайдук, директор Міжнародного центру професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ» Львівської політехніки, нагороджена медаллю Ушинський К.Д. НАПН України за значні досягнення в галузі науки та особистий внесок у розвиток української освіти; 
 • Д-р Лілія Клос, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Львівської політехніки, нагороджена Почесною грамотою НАПН України за значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, наукових кадрів з нагоди 20-ої річниці канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб».

Незмінною складовою і вже традицією українсько-канадської співпраці є наукове стажування аспірантів кафедри соціології та соціальної роботи Львівської політехніки в Манітобському університеті:

 • У весняному семестрі 2020 р. відбулося наукове стажування аспірантки кафедри Мар’яни Гасяк (тема дисертаційного дослідження: «Формування інклюзивного освітнього середовища для ветеранів війни у закладі вищої освіти») — наукові спів-керівники: д-р Ніна Гайдук (Україна), д-р Морін Флагерті (Канада);
 • В осінньому семестрі 2017 р. в Манітобському університеті супервізійну діяльність досліджувала Софія Ставкова, старший викладач кафедри соціології та соціальної роботи (тема кандидатської дисертації: «Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді»), — науковий керівник: д-р Ніна Гайдук; 
 • У весняному семестрі 2015 р. відбулося наукове стажування Іванни Деки, асистента кафедри соціології та соціальної роботи (тема кандидатської дисертації: «Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в університетах Канади»), — науковий керівник: д-р Ніна Гайдук.

Узагальнення досвіду партнерської співпраці Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» з Манітобським університетом та державними і громадськими соціальними організаціями провінції Манітоба (Канада)

Формування системи професійної підготовки соціальних працівників «університет — громада» у контексті міжнародної українсько-канадської партнерської взаємодії (з 1994 року)

Узагальнення досвіду партнерської співпраці Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» з Манітобським університетом та державними і громадськими соціальними організаціями провінції Манітоба (Канада).

Етап співпраці (роки)

Досягнуті результати

Залучені
кафедри ІГСН

Канадські партнери

I

Підвищення рівня поінформованості

в громаді щодо 

соціальної роботи -нової професії в Україні

(1994 – 1999 рр.)

 •  Лобіювання канадською стороною канадсько- 
 •  українських соціальних мініпроектів у м. Львові 
 • Оцінювання потреб розвитку сфери соціальних послуг у м. Львові та Львівській області
 • Створення у Львівській політехніці першої в Україні студентської соціальної служби
 • Проведення  у Львівській політехніці міжнародної науково-практичної конференції парапрофесіоналів у галузі соціальної роботи (червень 1999 р.)
 • Розроблення у співпраці з представниками Львівської політехніки пропозиції  канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб»  та подання цієї пропозиції на розгляд CIDA

 

Кафедра іноземних мов
 • Факультет соціальної роботи Манітобського університету
 • Манітобська Фундація з питань залежностей
 • Українська громада м. Вінніпег

 

 

II

Виконання Міжнародного канадсько-українського мегапроекту

«Реформування соціальних служб»

(1999-2003 рр.)

Сприяння розвитку

мережі закладів

соціальної служби

у м. Львові та Львівській області: забезпечення місць практики для студентів та місць  працевлаштування для випускників

спеціальності «Соціальна робота»

(продовження)

Виконання Міжнародного канадсько-українського мегапроекту

«Реформування соціальних служб”

(1999-2003 рр.)

 • Здійснено перший набір студентів на напрям «Соціологія»/ спеціальність «Соціальна робота».
 • Ліцензовано програму бакалаврату  напряму «Соціологія».
 • Підготовлено викладачів до викладаня професійно-орієнтованих дисциплін у галузі соціальної роботи у Львівській політехніці: двоє викладачів успішно закінчили дворічну магістерську програму соціальної роботи в Манітобському університеті, двоє інших – аналогічну програму в Національний університет «Києво-Могилянська Академія».
 • Створено кафедру соціології та соціальної роботи (СР)

(2001 р.); новостворену кафедру розміщено у відреставрованому будинку з доступом для людей з особливими потребами.

 • У приміщенні кафедри створено ресурсний центр / бібліотеку та обладнано комп’ютерний клас.
 • Створено мережу баз практики студентів спеціальності «Соціальна робота» – понад 30 закладів соціальної служби м. Львова.
 • Створено модульну програму професійного навчання  та підвищення кваліфікації для супервізорів-керівників практики студентів  спеціальності «Соціальна робота» в закладах соціальної служби, якою охоплено всіх супервізорів. 
 • Розроблено комплекс навчально-методичного забезпечення професійно-орієнтованих дисциплін у галузі соціальної роботи, а також навчально-методичні посібники для супервізорів – керівників практики студентів. 
 • Створено Дорадчий комітет програми професійної підготовки соціальних працівників з числа представників соціальних служб – баз практики студентів.
 • Кафедра СР взяла участь в обговоренні проекту світових освітніх стандартів у галузі соціальної роботи на конференції Міжнародної Асоціації шкіл соціальної роботи (м. Монтпельє, Франція, 2002 р.).  
 • Створено модель професійної освіти в галузі соціальної роботи  в Львівській політехніці.
 • Проведено дві міжнародні науково-практичні конференції: «Реформування соціальних служб в Україні» (2003 р.) та «Моделі професійної освіти в галузі соціальної роботи» (2003 р.), на яких представлено створену в Львівській політехніці модель  професійної освіти в галузі соціальної роботи.  Створену модель рекомендовано для використання у формуванні національних освітніх стандартів у галузі соціальної роботи.
 • Започатковано програму обміну студентами між Манітобським університетом і Львівською політехнікою (10 студентів успішно навчалися в Манітобському університеті у різні роки упродовж семестру за програмою бакалаврату).
 • Акредитовано програму професійної підготовки бакалаврів напряму «Соціологія», спеціальності «Соціальна робота». 
 • Здійснено перший випуск бакалаврів напряму «Соціологія», спеціальності «Соціальна робота» (червень 2003 р.).
 • Створено програму професійної підготовки соціологів на основі  моделі професійної освіти в галузі соціальної роботи.

Кафедра психології, педагогіки і права

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра соціології та соціальної роботи

 • Факультет соціальної роботи Манітобського університету
 • Канадський Центр вивчення інвалідності
 • Українська громада м. Вінніпег
 • Факультет соціальної роботи Манітобського університету
 • Канадський Центр вивчення інвалідності
 • Українська громада м. Вінніпег

 

III

Розбудова програм

професійної підготовки  соціологів та

соціальних  працівників 

Подальше зміцнення

зв’язків кафедри соціології та соціальної роботи

з громадою

м. Львова та Львівської

області, з провідними університетами України.

Подальший розвиток міжнародної співпраці  

2004 р.)

 • На засадах ліцензування та акредитації вибудовано вертикаль «бакалавр – магістр – доктор філософії» з професійної підготовки соціальних працівників та соціологів.
 • На OKР «магістр» спеціальності «Cоціальна робота» впроваджено дві спеціалізації: «Cоціальні технології» та «Cоціальне управління».  
 • Створено Міжнародний Центр професійного партнерства «Інтеграція» (у складі ІГСН) та Службу доступності до можливостей навчання «Без обмежень» як його структурний підрозділ.
 • Зусиллями трьох сторін (української, канадської та німецької) проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Від конфлікту до порозуміння: теорія і практика громадянського суспільства» (червень 2007 р.).
 • Видаються спільні українсько-канадські публікації.
 • За результатами моніторингу, проведеного CIDA, програму професійної підготовки соціальних працівників у Львівській політехніці визнано ефективною. 
 • На основі розроблення студентами інноваційних громадсько-базованих соціальних проектів / послуг розвивається студентське самоврядування.
 • Студенти виконують наукові дослідження на замовлення Львівської міської Ради та інших організацій.
 • Трьох студентів магістерської програми спеціальності «Соціальна робота» нагороджено Дипломом I ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідницьких робіт.
 • Розвивається програма обміну студентами між  НУ  «Львівська політехніка» і Манітобським університетом:
 • П’ятнадцять канадських студентів успішно завершили програму семестрового навчання, двоє студентів -  програму річного навчання у Львівській політехніці;
 • Семеро випускників  Львівської політехніки успішно навчаються за програмами магістерської і докторської підготовки соціальних працівників у Канаді.

 

Кафедра соціології та соціальної роботи

Кафедра української мови

Кафедра історії України та етнокомунікацій

 • Факультет соціальної роботи Манітобського університету
 • Українська громада м. Вінніпег

 

 

Оновлено 1 місяць 1 тиждень тому