Про Центр

Про Центр

Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» здійснює діяльність у сферах інклюзивної освіти та міжнародної співпраці відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки Національного університету «Львівська політехніка».

Бекґраунд

Створення Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» безпосередньо пов’язане з багаторічним досвідом професійної підготовки фахівців для соціальної сфери в Національному університеті «Львівська політехніка».  

Львівська політехніка здійснює підготовку  фахівців для соціальної сфери з 1999 року, коли було започатковано Освітню програму «Соціальна робота» в межах українсько-канадського мегапроєкту «Реформування соціальних служб» (РСС) (1999-2003 рр.), фінансованого Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку (CIDA). Багаторічний досвід підготовки соціологів, соціальних працівників і фахівців із соціального забезпечення накопичений на кафедрі соціології та соціальної роботи (CР), створеній 2001 року в рамах цієї міжнародної ініціативи в структурі Інституту гуманітарних і соціальних наук Львівської політехніки. Сталий розвиток освітніх програм і кафедри СР загалом, а також нарощування потенціалу Університету у сфері соціальної інклюзії й інклюзивної освіти відбувається на тлі довготривалої партнерської співпраці з  Манітобським університетом – канадським партнером Львівської політехніки в українсько-канадському мегапроєкті РСС, а також з іншими провідними зарубіжними і вітчизняними інституціями.

У процесі започаткування й подальшого становлення освітніх програм на кафедрі СР сформувалася система професійної підготовки «Університет-Громада». Концептуальні засади цієї освітньої системи обґрунтовані, зокрема, принципами екосистемного підходу, перспективи сильних сторін, теорії інтерсекціональності, холістичної моделі здоров’я, екологічної безпеки, а також іншими підходами змісту професійної підготовки фахівців для соціальної сфери. Навчання студентів, які здобувають ступінь бакалавра, магістра або доктора філософії (Ph.D.) відповідно до їхньої спеціальності, відбувається з огляду на розвиток партнерської взаємодії на локальному, регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.

На цьому ґрунті 2015 року був створений Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» (далі – МЦПП «Інтеграція») для забезпечення:

  • формування інклюзивної свідомості та інклюзивного освітнього середовища, архітектурної й соціальної доступності до можливостей навчання у Львівській політехніці для осіб з особливими освітніми потребами;
  • подальшого розвитку мережі міждисциплінарної партнерської взаємодії

Львівської політехніки з державними і недержавними організаціями м. Львова та іншими партнерськими організаціями як в Україні, так і за її межами.

 

На базі МЦПП «Інтеграція» виконуються програми неперервної професійної підготовки в соціальній сфері (неформальна освіта), програми обміну студентами і аспірантами, а також міжнародні проєкти, зокрема, проєкт «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Інтеграція моделі проєкту «Норвегія – Україна» в державну систему». Діють Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень» (далі – Служба доступності «Без обмежень»), Ветеранська служба для учасників бойових дій, їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі – Ветеранська служба), консультаційно-координаційна служба «Клініка здоров’я громади Львівської політехніки» (далі – Клініка здоров’я громади).

 

Діяльність служб МЦПП «Інтеграція» спирається як на взаємодію структурних підрозділів Університету, так і на співпрацю з державними і недержавними організаціями м. Львова і, отже, виходять за межі суто академічної спільноти та поширюється на громаду міста. Поступальний розвиток Мережі партнерської взаємодії «Без обмежень» і її відгалуження – Дослідницької платформи «Без обмежень» (створеної за ініціативою представників громади м. Львова) сприяє консолідації зусиль освітян і фахівців-практиків соціальної сфери, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

У своїй сьогоденній діяльності Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» і кафедра соціології та соціальної роботи тісно співпрацюють як одна команда, і в цьому органічному професійному партнерстві ґрунтуються на дослідженнях, що має принципово важливе значення для сталого розвитку системи професійної освіти «Університет-Громада», створеної у Національному університеті «Львівська політехніка». Це, своєю чергою, дозволяє Університету реагувати на нинішні виклики на основі інноваційного світового досвіду та новітніх стратегій і технологій професійної освіти й професійної діяльності у соціальній сфері, що набуває особливо важливого значення в період пандемії COVID-19.

 

Місія (призначення) МЦПП «Інтеграція»: сприяти інтеграції теорії, практики і політики у соціально-гуманітарній сфері на засадах загально цивілізаційних цінностей, розвитку гуманітарної складової у ставленні до людей з особливими освітніми потребами зокрема, інтегруючи в реалії суспільних відносин фундаментальні принципи соціальної інклюзії/залучення/включення та інклюзивної освіти на шляху розвитку соціальних стандартів, демократії та становлення громадянського суспільства в Україні, входження України у світовий освітній простір.

Провідною метою діяльності МЦПП «Інтеграція» є формування інклюзивної свідомості, зокрема розуміння проблемності функціонування людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями в освітньому середовищі.

Основними завданнями МЦПП «Інтеграція» на шляху досягнення зазначеної мети є:

  •  популяризувати принципи соціальної інклюзії та інклюзивної освіти для людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями серед працівників та студентів Університету;
  • здійснювати супровід студентів з особливими освітніми потребами в процесі навчання для забезпечення рівних можливостей здобуття університетської освіти у Львівській політехніці;
  • сприяти використанню потенціалу державних і громадських організацій як баз практики студентів для забезпечення дотримання принципів соціальної інклюзії, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів людей з особливими освітніми потребами та їхніх сімей.

 

 

Положення про Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція»

Оновлено 1 рік 5 місяців тому