Ознайомча інформація про інститут економіки і менеджменту

bga логотип

 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту є бронзовим членом Business Graduates Association (BGA, Лондон, Великобританія) у складі всесвітньо-відомої акредитаційної агенції бізнес-шкіл AMBA (Association of MBA’s, Лондон).

 


Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» уже понад 70 років здійснює підготовку висококваліфікованих економічних кадрів. Інститут сьогодні – один із лідерів економічної та менеджерської бізнес-освіти не тільки західного регіону, а й усієї України. У своїй структурі він об’єднує вісім кафедр:

 • Економіки підприємства та інвестицій;
 • Обліку та аналізу;
 • Фінансів;
 • Менеджменту і міжнародного підприємництва;
 • Зовнішньоекономічної та митної діяльності;
 • Менеджменту персоналу та адміністрування;
 • Маркетингу і логістики;
 • Менеджменту організацій.

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад Інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. У стінах ІНЕМ працюють відомі в освітніх і наукових колах особистості, зокрема, Олег Кузьмін, Ігор Алєксєєв, Віталій Бойко, Марія Бондарчук, Олена Бочко, Мирослава Бублик, Олег Височан, Любов Гальків, Неллі Георгіаді, Назар Глинський, Михайло Гончар, Світлана Гринкевич, Зоряна Двуліт, Олексій Другов, Олександр Ємельянов, Андрій Завербний, Анатолій Загородній, Галина Захарчин, Христина Залуцька, Олег Карий, Василь Козик, Орест, Колещук, Євген Крикавський, Анатолій Кучер, Лідія Лісовська, Олександр Маслак, Ольга Мельник, Галина Миськів, Ольга Мних, Олександра Мрихіна, Ігор Новаківський, Микола Одрехівський, Ігор Олексів, Степан Паранчук, Галина Партин, Йосиф Петрович, Ольга Пирог, Віталій Рисін, Йосиф Ситник, Олег Скаско, Олександр Скибінський, Ігор Скворцов, Наталія Станасюк, Вікторія Харчук, Ірина Хома, Ліана Чернобай, Наталія Чухрай, Людмила Шкварчук, Нестор Шпак, Роман Шуляр, Оксана Юринець, Ігор Яремко, Михайло Яструбський та чимало інших. На кафедрах ІНЕМ працюють близько 50 докторів економічних наук, професорів та понад 200 доцентів, кандидатів економічних наук (докторів філософії).

Свідченням високого рівня фаховості науково-педагогічного персоналу Інституту економіки і менеджменту є здобуті відзнаки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо. Засвідчують чималі здобутки науково-педагогічного персоналу Інституту й здобуті міжнародні та вітчизняні гранти, сертифікати, захищені дисертації, а також публікації у провідних світових і вітчизняних наукових виданнях.

Випускники кожної освітньої програми та спеціальності Інституту економіки і менеджменту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Інститут економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв’язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього. Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. 

У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища. Із перших років навчання викладання чималої кількості дисциплін за вибором студента здійснюється як українською, так і іноземними мовами. Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати –  інформаційні, мовні, економічні, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають різноманітні стипендії, зокрема, Львівської політехніки, урядів іноземних держав, бізнес-структур, органів державної влади тощо. Усі студенти ІНЕМ за необхідності забезпечуються поселенням у гуртожитках.

Студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів згідно Болонської декларації. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном. Зокрема, укладені відповідні угоди із Краківською гірничо-металургійною академією (Польща), Вищою фаховою школою Ліппе і Гюкстер (Німеччина), Суспільною академією наук (Польща), Економічним університетом (Словаччина), Жешувською політехнікою (Польща), Університетом ім. Матея Беля (Словаччина), Вищою школою бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща), Економічною академією (Польща), Вищою школою менеджерських кадрів (Польща), Університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Угорським національним економічним університетом (Угорщина), Інститутом економіки малих і середніх підприємств Віденського економічного університету (Австрія), Університетом прикладних наук (Німеччина), Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Громадською вищою школою підприємництва та управління (Польща) тощо. Студенти Інституту беруть активну участь у різних міжнародних програмах обміну. 

Інститут економіки і менеджменту обирають абітурієнти, які хочуть досягти успіху у житті. Завдяки цьому наші студенти здобувають найвищі результати у загальноукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах. Випускники ІНЕМ –  це висококваліфіковані працівники, які добре підготовлені до професійної роботи, відтак, конкурентоспроможні на ринку праці.

Для розвитку індивідуальних здібностей та талантів студентів Інститут економіки і менеджменту пропонує значне різноманіття наукових гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, а також можливість реалізуватись у різних проектах студентського самоврядування. У розпорядженні студентів є бібліотеки Львівської політехніки та ІНЕМ, сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спорткомплекси, бази відпочинку. Наші студенти вміють навчатись і веселитись. Вони беруть активну участь в університетських фестивалях художньої самодіяльності «Весна Політехніки», «Осінь Політехніки», «Міс Політехніки», «День першокурсника», «День економіста», «Дебют першокурсника», у конкурсі талантів ІНЕМ, діяльності художніх колективів «Просвіти», а також у різноманітних спортивних заходах Львівської політехніки. 

В Інституті економіки і менеджменту навчається чимало іноземних студентів із різних куточків світу. Завдяки цьому створені можливості пізнавання різних культур та національностей, а також налагодження корисних контактів.

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту сьогодні — це:

 • Понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;
 • Фаховий науково-педагогічний персонал, понад 95% якого становлять професори та доценти з науковими ступенями докторів і кандидатів економічних наук (докторів філософії);
 • Міжнародне визнання диплому;
 • Працевлаштування за фахом;
 • Можливість здобути паралельно диплом європейського університету;
 • Поглиблене вивчення іноземних мов, використання новітніх методів навчання, викладання дисциплін іноземними мовами, заняття у комп’ютерних лабораторіях із найсучаснішим спеціалізованим програмним забезпеченням;
 • Безкоштовний доступ до сучасної навчально-наукової літератури та мережі Інтернет;
 • Забезпечення гуртожитками;
 • Розвинута міжнародна співпраця із провідними університетами та науковими центрами;
 • Врахування у навчальному процесі найсучасніших досягнень європейської та світової освітньої практики;
 • Висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
 • Можливість продовжити навчання в аспірантурі, а згодом і в докторантурі;
 • Участь у тематичних навчально-пізнавальних екскурсіях та студентських наукових заходах;
 • Зустрічі з відомими представниками бізнесу, політики, освіти, спорту, культури, мистецтва тощо;
 • Можливість самореалізуватись у колективах художньої самодіяльності за усіма видами творчості, у волонтерських програмах та соціальних проектах;
 • Можливість використовувати сучасні спорткомплекси, басейни, палаци спорту, спортивні майданчики, бази відпочинку тощо;
 • Можливість пройти військову підготовку.

Кожен із абітурієнтів хоче навчатися у престижному навчальному закладі. Інститут економіки і менеджменту та Львівська політехніка – це вибір, який допоможе у майбутньому. ІНЕМ – це вікно у світ успіху і визнання.

Оновлено 8 місяців 3 тижні тому