Програми дисциплін фахового спрямування

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «магістр» Інституту економіки і менеджменту.

Код спеціальності

Спеціальність

Освітня програма

051

Економіка

«Прикладна економіка»

«Управління персоналом та економіка праці»

«Економіка та управління будівництвом»

«Економіка бізнесу»

071

Облік і оподаткування

«Облік і оподаткування»

072

Фінанси, банківська справа та страхування

«Фінанси, банківська справа та страхування»

073

Менеджмент

«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

«Менеджмент інноваційної діяльності»

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

«Управління митною діяльністю»

«Логістика»

«Управління інноваційною діяльністю»

«Бізнес-адміністрування»

075

Маркетинг

«Маркетинг»

292

Міжнародні економічні відносини

«Міжнародна економіка»

*Інформація для завантаження у приєднаних файлах (.pdf).

Оновлено 7 місяців тому