Міжнародна діяльність інституту

Навчально-науковий інститут економіки менеджменту (ІНЕМ) активно розвиває міжнародні зв’язки в межах дво- та багатосторонніх міжнародних угод. Угоди визначають основні напрямки співпраці з іноземними ЗВО та слугують базою для реалізації конкретних напрямів освітньої, наукової, соціально-культурної діяльності, практичної підготовки та стажування, а також уможливлюють взаємний обмін інформацією. Зокрема, ІНЕМ укладено 28 угод з академічними партнерами, з яких 18 – міжнародних, та здійснюється співпраця за 59-ма рамковими міжуніверситетськими угодами.

Партнерство у сфері міжнародної академічної мобільності реалізується, серед іншого, разом із Кінгстонським університетом (Лондон, Велика Британія), Ашаффенбурзьким університетом прикладних наук (Німеччина), Університетом Тампере (Фінляндія); Вищою технічною школою Оствестфален-Ліппе, Університетом прикладних наук і мистецтв (Лемго, Німеччина), Вільнюським університетом (Литва), Університетом Перуджі  (Італія), університетами Польщі – Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін),  Університетом Козьмінського (Варшава), Познанською політехнікою тощо. 

Із 2012 р. за програмою подвійних дипломів здійснюється підготовка магістрів Інституту економіки та менеджменту у Гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща) за спеціальністю «Управління фінансами підприємств». За цей час близько 350 студентів ІНЕМ навчалися за цією програмою. Угоди про подвійні дипломи укладено також із такими університетами Польщі:  Вища економічна школа у Бялостоку, Економічний університет у Вроцлаві, Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій, Жешівська вища інженерно-економічна школа, Познанська політехніка тощо.

Цінністю для студентів ІНЕМ є формування знань і умінь в результаті поєднання навчання і досліджень, розвиток їх науково-дослідницької діяльності у формі участі в міжнародних наукових та студентських конференціях, творчих конкурсах, конкурсах студентських наукових робіт тощо. Наприклад, за цими напрямками партнерами ІНЕМ понад 10 років є Гірничо-металургійна академія імені С. Сташиця, Університет Марії Кюрі-Склодовської та ін. ІНЕМ виступає співорганізатором щорічних наукових заходів: Міжнародний науковий молодіжний форум «Litteris et Artibus», міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених, які проводяться за підтримки численних іноземних партнерів. 

ІНЕМ активно співпрацює з іншими підрозділами Львівської політехніки з реалізації спільних навчально-освітніх, інфраструктурних проєктів та міжнародних грантів. Міжнародне партнерство особливо активно здійснюється з Єврокомісією (гранти Жана Моне) та Познанською політехнікою. 

У процесі навчання студенти Інституту економіки і менеджменту активно беруть участь у міжнародних обмінах, ціллю яких є зміцнення взаємозв’язків молоді, вдосконалення навичок іноземних мов, підвищення рівня обізнаності з культурними особливостями відвіданих регіонів. Одними із основних партнерів ІНЕМ, які сприяють розширенню міжнародних студентських культурних обмінів, є Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та загальноєвропейська студентська організація BEST (Board of European Students of Technology).

Оновлено 1 місяць 3 тижні тому