Керівництво інституту

Директор інституту: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович oleh.y.kuzmin@lpnu.ua

Заступник директора з наукової та адміністративної роботи: к.е.н., доц. Жежуха Володимир Йосипович volodymyr.y.zhezhukha@lpnu.ua

Заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи: к.е.н., проф. Скибінський Олександр Станіславович oleksandr.s.skybinskyi@lpnu.ua

Заступник директора з науково-педагогічної та міжнародної діяльності: д.е.н., проф. Станасюк Наталія Степанівна nataliia.s.stanasiuk@lpnu.ua

Заступник директора з науково-педагогічної та організаційної роботи: к.е.н., доц. Малиновський Юрій Володимирович yurii.v.malynovskyi@lpnu.ua

Заступник директора з науково-педагогічної та профорієнтаційної роботи: к.е.н., доц. Бала Ростислав Дмитрович rostyslav.d.bala@lpnu.ua

Помічник директора: к.е.н., доц. Лісович Тарас Юрійович taras.y.lisovych@lpnu.ua

Помічник директора: Залізна Любов Вікторівна liubov.v.zalizna@lpnu.ua

Оновлено 1 рік 2 місяці тому