Історія інституту геодезії

Створення Інституту геодезії відбулося 24 січня 1945 року. У цей день було засновано геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту, який продовжив кращі традиції львівської геодезичної школи, започатковані ще у вісімнадцятому столітті.

У Львівській політехніці викладання геодезії розпочалось з 1844 року. 18 червня 1871 року почала працювати перша в Україні кафедра геодезії і сферичної астрономії, яку очолив професор Домінік Зброжек. У 1878 році при кафедрі була відкрита астрономічна обсерваторія. 1884 року кафедру геодезії та сферичної астрономії розділили на дві: геодезії (завідувач — С.Відт) і сферичної астрономії та вищої геодезії (В.Ласка з листопада 1885). 1886 року на інженерному відділенні було відкрито курси геометрів, які започаткували геодезичну спеціальність. У 1901 році за ініціативою професора Вацлава Ласки була створена сейсмічна станція. 1908 року кафедру сферичної астрономії та вищої геодезії очолив Л.Грабовський, 1912 року зав. кафедри геодезії став К.Вайгель. 1921 року у «Львівській політехніці» відкрито геодезичне відділення на інженерному факультеті з трьома кафедрами.

У січні 1945 р. відкрито єдиний в Україні геодезичний факультет у складі кафедр геодезії, вищої геодезії, астрономії, фотограмметрії, картографії. Деканом факультету призначено А.Д.Моторного. Факультет розпочав навчання 66 студентів: 50 — на першому і 16 — на другому й третьому курсах. Працювали дві кафедри: геодезії (завідуючий А.Д.Моторний) і вищої геодезії (О.І.Кобилін).

У 1947 р. кафедру фотограмметрії об’єднано з кафедрою геодезії, а кафедру картографії — з кафедрою вищої геодезії і астрономії. У 1950 р. картографогеодезичну спеціальність замінили спеціальністю «Наземнопольова геодезія», яку в 1952 р. назвали «Інженерна геодезія», а згодом — «Прикладна геодезія». У зв’язку з цим, в 1952 р. організовано кафедру інженерної геодезії із спеціальністю інженерна геодезія.

У 1952 р. геодезичний факультет об’єднується з кафедрами геологічного профілю нафтового факультету і перейменовується в геологорозвідувальний, а його деканом призначається професор М.К.Мигаль (1952 — 1957 рр.). Крім геодезичних спеціальностей, на факультеті починається підготовка за спеціальностями: «Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ» і «Геофізичні методи розвідки нафтових і газових родовищ».

У 1956 р. відкрито нову аерофотогеодезичну спеціальність і почалася підготовка інженерів-аерофотогеодезистів та інженерів-геодезистів на заочній формі навчання. У зв’язку з цим, через рік, кафедра інженерної геодезії, якій було доручено вести підготовку інженерів-аерофотогеодезистів, поповнюється викладачами з інших кафедр й іменується кафедрою інженерної геодезії і аерофотозйомки.

У весняному семестрі 1958 — 59 навчального року геологорозвідувальний факультет розформовується. З геодезичних кафедр утворюється геодезичний факультет декан — доцент О.В.Заводовський ( 1958 — 61 рр.).

У 2001 р. на базі геодезичного факультету Національного університету «Львівська політехніка» було утворено Інститут геодезії, директором якого став професор П.М.Зазуляк. Усього з 1896 по 1995 рік Львівською геодезичною школою випущено понад 7500 фахівців. Серед них видатні вчені Е.Вількевич, М.Пашкевич, Ю.Кожуховський, Т.Каліш, М.Врона, Ч.Камеда, Т.Блахут, К.Вайгель, І.Ф.Монін, А.Л.Островський, Я.С.Яцків, В.С.Кислюк, М.Р.Андронатій, Й.В.Джунь, П.І.Баран, Я.М.Костецька, П.В.Павлів, О.Л.Дорожинський, Б.М.Джуман, О.М.Марченко, Л.М.Перович, П.М.Зазуляк, І.С.Тревого, П.Г.Черняга, П.Д.Двуліт, Ф.Д.Заблоцький, О.І.Мороз. Х.В.Бурштинська, К.Р.Третяк, С.Г.Савчук, В.М.Глотов. Понад 60% керівників геодезичних підприємств колишнього СРСР були випускниками геодезичного факультету.

Сьогодні підготовку фахівців і наукові дослідження виконують 14 професорів, докторів наук, і 51 доцентів, кандидатів наук. Загальна кількість докторів наук складає понад 60% від загальної кількості працюючих в Україні докторів наук за спеціальностями геодезія, фотограмметрія та картографія і кадастр та моніторинг земель. В інституті геодезії навчається понад 600 студентів денної і заочної форми навчання. Їх підготовку забезпечують шість кафедр: геодезії (доц. С.С.Перій), картографії та геопросторового моделювання (доц. Р.І.Соса), вищої геодезії та астрономії (проф. Ф.Д.Заблоцький), інженерної геодезії (проф. А.Л.Церклевич), фотограмметрії та геоінформатики (проф. О.Л.Дорожинський), кадастру територій (проф. Л.М.Перович).

Оновлено 3 роки 10 місяців тому