Партнери Інституту геодезії

Партнерство із широким колом організацій та установ передбачає:

  • обмін студентами та науково-педагогічним персоналом;
  • стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • виконання спільних проєктів;
  • працевлаштування  студентів та  випускників.

Активна співпраця із стейкхолдерами  дає змогу удосконалювати освітні програми підготовки фахівців та впроваджувати сучасні технології у навчальний процес. Важливим аспектом з боку партнерів є також передача сучасного геодезичного обладнання та програмного забезпечення для наукових досліджень та навчальних цілей, підтримка та впровадження партнерами наукових розробок Інституту геодезії.

Основними партнерами Навчально-наукового інституту геодезії є:

Державні навчальні та наукові заклади та установи:

Приватні компанії:

Оновлено 1 рік тому