Вчена рада інституту геодезії

Голова Вченої ради

Третяк Корнилій Романович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії.

Tretiak Kornyliy

телефон: +38(032)258-26-98

e-mail: igdg.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Вовк Андрій Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії.

Vovk Andrii

телефон: +38(067)855-74-15

Склад вченої ради інституту

 1. Третяк Корнилій Романович (Tretiak Kornyliy) — д.т.н., проф., директор ІГДГ.
 2. Тревого Ігор Севірович (Trevogo Ihor) — д.т.н., проф., заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності ІГДГ
 3. Процик Михайло Теодорович (Protsyk Mykhailo) — к.т.н., доц., декан магістратури ІГДГ.
 4. Маланчук Марія Степанівна (Malanchuk Mariia) — к.т.н., доц., декан бакалаврату ІГДГ.
 5. Вовк Андрій Ігорович - к.т.н., заступник декана бакалаврату ІГДГ.
 6. Губар Юрій Петрович (Hubar Yurii) - д.т.н., доцент, завідувач кафедри КДТ.
 7. Заблоцький Федір Дмитрович (Zablotskij Fedir) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ВГА.
 8. Церклевич Анатолій Леонтійович (Tserklevych Anatolii) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ІГД.
 9. Перій Сергій Сергійович (Perii Serhii) — д.т.н., доц., завідувач кафедри геодезії.
 10. Сосса Ростислав Іванович (Sossa Rostyslav) — д.г.н., доц., завідувач кафедри КГМ.
 11. Глотов Володимир Миколайович (Hlotov Volodymyr) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ФГІ.
 12. Савчин Ігор Романович (Savchyn Ihor) — к.т.н., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 13. Мороз Ілля Владиславович — студент, в.о. голови Колегії та профбюро студентів ІГДГ.
 14. Дорожинський Олександр Людомирович (Dorozhynskyij Alexander) — д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.
 15. Бурштинська Христина Василівна (Burshtynska Christine) — д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.
 16. Паляниця Богдан Борисович (Palianytsia Bohdan) — к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА.
 17. Голубінка Юлія Ігорівна (Holubinka Julia) — к.т.н., доц., доцент кафедри КГМ
 18. Смірнова Ольга Миколаївна (Smirnova Olha) — к.т.н., доц., доцент кафедри ІГД.
 19. Хавар Юлія Степанівна (Khavar Yuliia) — к.т.н., доц., доцент кафедри КДТ
 20. Джуман Богдан Богданович (Dzhuman Bohdan) — к.т.н., асистент кафедри ВГА
 21. Була Ю.П. — студент Інституту геодезії
 22. Недошовенко О.С. — студент Інституту геодезії
 23. Никоненко Д.Ю. — студент Інституту геодезії.
Оновлено 1 рік 2 місяці тому