Вчена рада інституту геодезії

Голова Вченої ради

Третяк Корнилій Романович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту геодезії.

Tretiak Kornyliy

телефон: +38 (032) 258-26-98

e-mail: igdg.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Вовк Андрій Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії.

Vovk Andrii

телефон: +38 (067) 855-74-15

Склад вченої ради інституту

 1. Третяк Корнилій Романович (Tretiak Kornyliy) — д.т.н., проф., директор ІГДГ.
 2. Маланчук Марія Степанівна (Malanchuk Mariia) — к.т.н., доц., заступник директора ІГДГ.
 3. Брусак Іван Віталійович (Brusak Ivan) — PhD, заступник директора ІГДГ.
 4. Джуман Богдан Богданович (Dzhuman Bohdan) — к.т.н., доц., завідувач кафедри ВГА.
 5. Церклевич Анатолій Леонтійович (Tserklevych Anatolii) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ІГД.
 6. Перій Сергій Сергійович (Perii Serhii) — д.т.н., доц., завідувач кафедри геодезії.
 7. Губар Юрій Петрович (Hubar Yurii) - д.т.н., проф., завідувач кафедри КДТ.
 8. Марченко Дмитро Олександрович (Marchenko Dmytro) — к.т.н., завідувач кафедри КГМ.
 9. Глотов Володимир Миколайович (Hlotov Volodymyr) — д.т.н., проф., завідувач кафедри ФГІ.
 10. Процик Михайло Теодорович (Protsyk Mykhailo) — к.т.н., доц., голова профспілки ІГДГ.
 11. Вовк Андрій Ігорович (Andrii Vovk) - к.т.н., доц., секретар вченої ради.
 12. Савчин Ігор Романович (Savchyn Ihor) — к.т.н., доц., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
 13. Петрушка Марина (Petrushka Maryna) — голова профбюро і колегії ІГДГ.
 14. Тревого Ігор Севірович (Trevogo Ihor) — д.т.н., проф., професор кафедри геодезії.
 15. Дорожинський Олександр Людомирович (Dorozhynskyij Alexander) — д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.
 16. Бурштинська Христина Василівна (Burshtynska Christine) — д.т.н., проф., професор кафедри ФГІ.
 17. Заблоцький Федір Дмитрович (Zablotskij Fedir) — д.т.н., проф., професор кафедри ВГА.
 18. Паляниця Богдан Борисович (Palianytsia Bohdan) — к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА.
 19. Голубінка Юлія Ігорівна (Holubinka Julia) — к.т.н., доц., доцент кафедри КГМ.
 20. Смірнова Ольга Миколаївна (Smirnova Olha) — к.т.н., доц., доцент кафедри ІГД.
 21. Хавар Юлія Степанівна (Khavar Yuliia) — к.т.н., доц., доцент кафедри КДТ.
 22. Бойко Катерина-Ольга (Boijko Kateryna-Olha) — студент Інституту геодезії.
 23. Свідрак Мар’яна (Svidrak Mariana) — студент Інституту геодезії.
Оновлено 7 місяців тому