Ознайомча інформація про інститут геодезії

Інститут геодезії (ІГДГ) Національного університету «Львівська політехніка» уже понад 70 років здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів. Інститут сьогодні – лідер за кількістю наукових кадрів, якості приладової бази та залучення до госпдоговірних тематик в Україні серед інших закладів вищої освіти. У своїй структурі він об’єднує шість кафедр:

 • Геодезії;
 • Картографії та геопросторового моделювання;
 • Інженерної геодезії;
 • Кадастру територій;
 • Фотограмметрії та геоінформатики;
 • Вищої геодезії та астрономії.

В Інституті геодезії створені всі умови для підготовки спеціалістів, які відповідають сучасним вимогам виробництва. Фахівці з геодезії виконують широке коло завдань пов’язаних з геодезичним забезпечення інженерно-пошукових та будівельних робіт, кадастру та землеустрою, вивченням розмірів і форми Землі, створення державних геодезичних мереж, основ для картографічного і топографічного знімань, забезпечення задач агровиробництв та військових цілей, тощо.

В Інституті геодезії Ви можете здобути вищу освіту за такими спеціальностями:

 • 103 Науки про Землю
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 208 Агроінженерія

Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, багатьох комп’ютерних класів та унікальних геодезичних полігонів. Інститут має добре обладнані навчальний геодезичний полігон та базу у Бережанах Тернопільської області.

Під час практик найкращих студентів залучають до виконання виробничих завдань та науково-дослідної роботи. Кращі студенти, магістри та аспіранти мають змогу навчатися або проходити стажування у престижних вищих навчальних закладах або науково-виробничих установах Швеції, Швейцарії, Австрії, Німеччини, Польщі, Словаччини та інших держав, з якими інститут має угоди про співпрацю.

Освіта здобувається за трьома рівнями вищої освіти:

 1. Бакалавр І (бакалавський) рівень вищої освіти.
 2. Магістр ІІ (магістерський) рівень вищої освіти
 3. Доктор філософії ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Випускники Інституту геодезії працюють на підприємствах Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національного космічного агентства України, в обласних, міських та районних відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро, в проєктних, наукових і виробничих закладах різних галузей економіки України (будівельній, транспортній, нафтогазовій, секторі інфраструктури, геотермальної енергії, енергії вітру, гідроенергетики та в гірничодобувних проєктах, приватних геодезичних та землевпорядних підприємствах.

Оновлено 1 рік тому