Ознайомча інформація про інститут архітектури та дизайну

В Інституті архітектури та дизайну (ІАРД) шість профільних кафедр: архітектурного проектування та інженерії, дизайну та основ архітектури, архітектурного проектування, містобудування, архітектури та реставрації, дизайну архітектурного середовища. Навчальний процес та науково-практичну діяльність кафедр забезпечують сім лабораторій: будівельної фізики; архітектурного матеріалознавства та оздоблювальних матеріалів, одна науково-проектна та чотири науково-дослідні лабораторії. При Інституті діє науково-методична бібліотека. На профільних кафедрах провадиться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями"Архітектура та містобудування«, «Дизайн» і «Реставрація творів мистецтва».

Підготовка магістрів ведеться за спеціалізаціями:

 • 191.0100 Архітектура будівель та споруд
  • 0101 Архітеткра житла
  • 0102 Архітектура громадських будівель і споруд
 • 191.0200 Містобудування
  • 0201 Містобудування
  • 0202 Ландшафтна архітектура
 • 191.0300 Дизайн архітектурного середовища
  • 0302 Дизайн середовища
 • 191.0400 Реставрація памяток архітектури та містобудування і реконструкція обєктів архітектури
  • 0401 Реставрація памяток архітектури та містобудування і реконструкція обєктів архітектури
 • 022.0300 Дизайн середовища
  • 0301 Дизайн інтер'єру
  • 0302 Графічний дизайн
 • 023.0100 Реставрація творів мистецтва
  • 0101 Реставрація творів мистецтва з натурального каменю

Підготовка бакалаврів ґрунтується на гуманітарних, природничо-наукових, архітектурно-мистецьких та кваліфікаційних навчальних програмах і триває чотири роки. Програма підготовки магістрів ОПП та ОНП передбачає цикл дисциплін загальної підготовки для всіх спеціалізацій напряму «Архітектура» та цикл фахових дисциплін. Це навчання триває для ОПП один рік і чотири місяці, для ОНП — 1 рік 9 місяців. Структура і зміст навчального процесу максимально наближені до провідних архітектурних шкіл Європи, США, Канади. Щороку Інститут приймає поповнення — 10 груп по 25 студентів на напрям «Архітектура та містобудування» і 80 студентів, чотири групи на напрям «Дизайн». У 2011/12 навчальному році в Інституті архітектури навчаються 1825 студентів. У 2007 р. відкрито новий напрям «Реставрація творів мистецтва». Навчальний процес в Інституті забезпечують близько 190 науково-педагогічних працівників, з них (станом на 2016 рік):

 • докторів наук, професорів — 15;
 • кандидатів наук, доцентів — 83.

Спеціальність «Архітектура та містобудування»

Архітектура — один з найдавніших видів діяльності людини. Тому навчання на напрямі «Архітектура та містобудування» — це освоєння єдиного комплексу різних дисциплін, які забезпечують глибоке розуміння всіх процесів, пов’язаних з життям і діяльністю людини. Архітектор — це філософ, психолог, еколог, історик, художник, інженер, будівельник, дизайнер... Бакалавр архітектури — перший ступінь до визнання. Він має можливість працювати у будь-якій архітектурній та будівельній організації чи фірмі під керівництвом професіоналів. Для того, щоб якнайповніше реалізувати свої можливості, тобто працювати самостійно або стати науковцем, необхідно продовжити навчання на освітньому рівні магістра. Широкий спектр професійно орієнтованих дисциплін дає змогу вибрати спеціалізацію до душі. Це магістри архітектури й архітектори за фахом: архітектура будівель та споруд, містобудування, ландшафтна архітектура, реставрація памяток архітектури та містобудування і реконструкція обєктів архітектури, дизайн архітектурного середовища, архітектурна інженерія. Розвиток архітектури триває. Існує велика потреба у сміливих, ініціативних, висококваліфікованих спеціалістах, здатних творити архітектуру майбутнього.

Спеціальність «Дизайн»

На цьому навчальному напрямі студенти Інституту архітектури здобувають професію дизайнера в галузі графічного дизайну, дизайну інтер’єру. Підготовка бакалаврів дизайну триває чотири роки і забезпечує широкий спектр знань з гуманітарних, соціальних, фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. Базовий рівень знань, які отримує бакалавр дизайну, дає змогу випускникам ІАРХ виконувати будь-які творчі роботи у дизайнерських та архітектурно-проектних й художніх організаціях і майстернях. Наступні освітній рівень магістра дає можливість отримати завершену вищу фахову освіту. Рівень цієї підготовки, зокрема з фахових дисциплін, дає змогу випускникам ІАРХ реалізувати свої знання та вміння у різних галузях дизайну та художньо-прикладного й образотворчого мистецтва. Сьогодні, у період постійної зміни і появи нових специфічних сфер діяльності людини, швидкоплинної реалізації новітніх технологічних процесів, є велика необхідність у спеціалістах, які вміють виконувати на високому художньому рівні дизайн предметного і просторового середовищ.

Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Підготовку фахівців цього напряму здійснюють кафедри реконструкції та реставрації архітектурних комплексів і дизайну та основ архітектури. Відкритий у 2007 році напрям "Реставрація творів мистецтва«дасть змогу готувати спеціалістів з широкою палітрою необхідних знань, які на високому професійному рівні будуть вирішувати проблеми відновлення та збереження пам’яток архітектури та мистецтва. Характерною особливістю підготовки фахівців цього напряму є поєднання професійно орієнтованих дисциплін з окремих спеціальностей і напрямів, які сформовані в Інституті архітектури. Це дає змогу випускникам цього напряму швидко адаптуватися у різних сферах діяльності спеціаліста-реставратора, зокрема реставрації та відновленні архітектурних деталей з каменю, дерева, металу та інших матеріалів, творів скульптурної пластики та монументального мистецтва.

Навчання в Інституті архітектури та дизайну забезпечують шість кафедр:

Кафедра дизайну та основ архітектури готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю «Дизайн»
 • Магістр за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн інтерєру».

Кафедра здійснює базову проектну, художню й історико- теоретичну підготовку на всіх спеціальностях і спеціалізаціях інституту за напрямами «Архітектура», «Дизайн» та «Реставрація творів мистецтва». Кафедра готує фахівців з дизайну, які здатні різноманітними художньо-конструктивними методами, засобами та прийомами моделювати і проектувати елементи реального життя, образи предметного світу, знаходити способи їх формування та організації. Студенти отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку в галузі проектування й конструювання промислової продукції, предметного середовища в побутовій, соціально-культурній та виробничій сферах життєдіяльності людини, створення висоякісної продукції та реклами, реставрації творів мистецтва та архітектури. Кафедра працює за окремими напрямами наукових досліджень, а саме: історія та основи дизайну й архітектури; мистецькі традиції України; історичне містознавство, архітектурно-художня спадщина Львова; проблеми художньої композиції; гармонія кольору в проектуванні; естетика середовища; проблеми формування архітектурного та дизайнерського світогляду.

Кафедра архітектурного проектування готує фахівців таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • бакалаврів за спеціальністю «Архітектура та містобудування»;
 • магістрів за спеціалізацією «Архітектура громадських будівель і споруд».

На кафедрі студенти-архітектори отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку в галузі проектування та типології житлових і громадських споруд, а також архітектурного менеджменту, архітектурної соціології та психології, методології архітектурного проектування. Навчальний процес на кафедрі зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Різноманітна тематика архітектурного проектування забезпечує багатогранну підготовку, яка дає змогу кожному випускнику адаптуватись у будь-якій сфері архітектурної діяльності. Наукові дослідження кафедра провадить за напрямами розвитку типології громадських будівель та споруд, теорії архітектури.

Кафедра архітектури та реставрації Кафедра створена 1992 року у зв’язку з необхідністю підготовки спеціалістів з реставрації та реконструкції архітектурних споруд відповідно до нових напрямів в охороні культурної спадщини України. Кафедра готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

бакалаврів за спеціальністю «Архітектура та містобудування», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;
магістрів за спеціалізаціями «Реставрація памяток архітектури та містобудування і реконструкція обєктів архітектури», «Реставрація творів мистецтва», «Реставрація творів мистецтва з натурального каменю»
Студенти, які навчаються на кафедрі, крім основної архітектурної підготовки, отримують поглиблені спеціальні знання з усіх питань реставрації та охорони будівель, що є історичними та архітектурними пам’ятками, а також з питань пристосування таких будівель до сучасних умов. Студенти одержують також спеціальну підготовку в галузі перебудови, реконструкції, модернізації та розширення існуючих будівель та споруд, перебудови поверхів у будинках, модернізації інтер’єрів у них, відновлення та збереження творів архітектури та мистецтва, а також з питань будівництва нових об’єктів у сформованому архітектурному довкіллі. Сьогодні студенти отримують теоретичну і практичну підготовку в галузі реставрації відповідно до сучасних світових вимог.

Кафедра містобудування Кафедра «Містобудування» готує фахівців таких освітньо- кваліфікаційних рівнів:

 • Бакалаврів за спеціальністю «Архітектура та містобудування»;
 • Магістрів за спеціалізаціями «Містобудування», «Ландшафтна архітектура».

Архітектори усіх рівнів кваліфікації займаються проектуванням містобудівельних та архітектурних комплексів, їх плануванням і реконструкцією, упорядкуванням та благоустроєм територій та архітектурних об’єктів, а також міським та ландшафтним дизайном. Студенти ІАРХ отримують теоретичну і практичну підготовку в галузі урбоекології, ресурсозабезпечення, раціонального природокористування та землевпорядкування згідно з вимогами часу. У 2000 р. на кафедрі створена спеціалізація «Ландшафтна архітектура», фахівці якої вирішують актуальні питання, пов’язані з охороною та раціональним формуванням антропогенного ландшафту, створюють повноцінне середовище для життєдіяльності та відпочинку людини. Під час навчання студенти вивчають основні характеристики різних типів ландшафту, властивості та особливості взаємодії природних компонентів з урбанізованим довкіллям; аналізують процеси розвитку та визначають особливості формування середовища засобами ландшафтної архітектури; моделюють простір відповідно до вимог та потреб соціуму; розробляють проекти просторово-планувальної організації та озеленення відкритих територій.

Кафедра дизайну архітектурного середовища Кафедра дизайну архітектурного середовища готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю «Архітектура та містобудування»;
 • Магістрів за спеціалізацією «Дизайн архітектурного середовища».

Кафедра готує фахівців, здатних вирішувати проблеми формування, реконструкції і відновлення архітектурного середовища, проектування інтер’єрів, благоустрою населених місць, проектування відкритого міського простору, торгових та видовищних споруд, місць відпочинку, зовнішньої реклами: вивчати, аналізувати та моделювати простір відповідно до сучасних наукових тенденцій та досягнень. Кафедра працює в окремих напрямах наукових досліджень, зокрема: формування і розвиток теорії та філософії архітектури, дизайн архітектурного середовища, типологія забудови міст України, український театр: історія, теорія, об’ємно-розпланувальні вирішення, проблеми розвитку.

Кафедра архітектурного проектування та інженерії готує фахівців таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • Бакалаврів за спеціальністю «Архітектура та містобудування»;
 • Магістрів за спеціалізацією «Архітектура житла».

На кафедрі студенти-архітектори отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку в галузі проектування та типології житлових і громадських споруд, дизайну інтер’єру, а також архітектурного менеджменту, архітектурної соціології та психології, методології архітектурного проектування. Навчальний процес на кафедрі зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Різноманітна тематика архітектурного проектування забезпечує багатогранну підготовку, яка дає змогу кожному випускнику адаптуватись у будь-якій сфері архітектурної діяльності.

Наукові дослідження кафедра провадить за напрямами: архітектури житла, його еволюції та реконструкції, розвитку типології громадських будівель та споруд, теорії архітектури, перспективні інженерні та конструктивні системи, вдосконалення навчального процесу.

Окрім того кафедра веде заняття з дисциплін «Архітектура будівель і споруд» та «Будівельна фізика» для студентів ІАРХ та інших навчальних інститутів університету наступних спеціальностей:

 • «Архітектура»;
 • «Будівництво»;
 • «Водні ресурси»;
 • «Хімічна технологія та інженерія»;
 • «Менеджмент»;
 • «Транспортні технології».

Студенти всіх напрямів вивчають теоретичні курси і виконують розрахунково-графічні роботи. Викладання теоретичних курсів і проведення практичних занять з архітектурних конструкцій і будівельної фізики здійснюється з 1945 року. Сьогодні студенти отримують знання з об’ємно-планувальної структури будинків, їх зовнішнього вигляду та інтер’єру у тісному зв’язку з конструктивним рішенням; вивчають усі види конструкцій та їх роль у формуванні об’ємно-планувального і архітектурно-художнього рішення. Майбутні спеціалісти набувають знань з фізичних явищ і процесів у конструкціях будинків, пов’язаних з особливостями тепла, звуку і світла.

Звіт про основні показники наукової, освітньої діяльності та міжнародної академічної співпраці навчально-наукового інституту архітектури за 2017 рік

Оновлено 3 роки 5 місяців тому