Вчена рада інституту архітектури та дизайну

Голова Вченої ради

Черкес Богдан Степанович ( Cherkes Bohdan ) - доктор архітектури, професор

телефон: +38(032) 258-22-39 

e-mail: iarx.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Топилко Світлана Ігорівна ( Topylko Svitlana ) - кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри ДОА

Телефон: +38(032) 258-25-36
e-mail: iarx.rada@lpnu.ua 

Склад вченої ради інституту

Члени Вченої ради, що входять до складу ради за посадою:

 1. Ракочий Ярослав Володимирович (Yaroslav Rakochyi) - заступник директора з науково-педагогічної роботи, к.арх.
 2. Диба Юрій Романович (Yuri Dyba) -  заступник директора з науково-педагогічної роботи, д.арх.
 3. Юрчишин Оксана Михайлівна (Oksana Yurchyshyn) – заступник директора з науково-педагогічної роботи, к.арх.
 4. Знак Іван Богданович (Ivan Znak) – заступник директора з науково-педагогічної роботи, к.арх.
 5. Габрель Микола Михайлович (Mykola Gabrel) - зав.кафедри архітектурного проектування, д.т.н., професор
 6. Гнесь Ігор Петрович (Ihor Gnes) - зав.кафедри архітектурного проектування та інженерії, голова НМР, д.арх., професор
 7. Лінда Світлана Миколаївна (Svitlana Linda) - зав.кафедри дизайну та основ архітектури, д.арх., професор 
 8. Проскуряков Віктор Іванович (Viktor Proskuriakov) -зав.кафедри дизайну архітектурного середовища, д.арх., професор
 9. Бевз Микола Валентинович (Mykola Bevz) - зав.кафедри архітектури та реставрації, д.арх., професор
 10. Петришин Галина Петрівна (Galyna Petryshyn) - зав.кафедри містобудування, к.арх., професор
 11. Дідик Володимир Васильович (Volodymyr Didyk) - голова профспілкового бюро працівників ІАРД, ст.викладач кафедри МБ
 12. Щегольська Соломія Ігорівна (Shcheholska Solomiia) – док. філософії, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАРД, асиcтент кафедри містобудування

Виборні члени Вченої ради:

 1. Кайдановська Олена Олександрівна (Olena Kaidanovska) - д.п.н., проф. кафедри архітектурного проектування 
 2. Гладишев Дмитро Геннадійович (Dmytro Gladyshev) - к.т.н., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 3. Грицюк Лариса Степанівна (Larysa Hrytsiuk) - к.арх., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 4. Іваночко Уляна Ізяславівна (Uliana Ivanochko ) - к.арх., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 5. Дида Ірина Андріївна (Iryna Dyda) - к.арх., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 6. Мельник Оксана Ярославівна (Oksana Melnyk) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 7. Мільчевич Сергій Іванович (Serhii Milchevych) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 8. Юрченко Ігор Андрійович (Ihor Yurchenko) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 9. Джигіль Юрій Євгенович (Yuri Dzygil) - к.арх., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища
 10. Рибчинський Олег Валерійович (Oleh Rybchynskyi) - д.арх., проф. кафедри архітектури та реставрації

Представники органів студентського самоврядування:

 1. Черешня Володимир Володимирович
 2. Гегедош Олександра Василівна
 3. Переста Олександр Мирославович
Оновлено 1 рік тому