Вчена рада інституту архітектури та дизайну

Голова Вченої ради

Черкес Богдан Степанович ( Cherkes Bohdan ) - доктор архітектури, професор

телефон: +38(032) 258-22-39 

e-mail: iarx.rada@lpnu.ua

Вчений секретар

Топилко Світлана Ігорівна ( Topylko Svitlana ) - кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри ДОА

Телефон: +38(032) 258-25-36
e-mail: iarx.rada@lpnu.ua 

Склад вченої ради інституту

Члени Вченої ради, що входять до складу ради за посадою:

 1. Ракочий Ярослав Володимирович (Yaroslav Rakochyi) - заст.директора, к.арх., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 2. Диба Юрій Романович (Yuri Dyba) -  декан магістратури, д.арх., професор кафедри архітектури та реставрації
 3. Юрчишин Оксана Михайлівна (Oksana Yurchyshyn) – декан бакалаврату, к.арх., доцент кафедри архітектурного проектування
 4. Габрель Микола Михайлович (Mykola Gabrel) - зав.кафедри архітектурного проектування, д.т.н., професор
 5. Гнесь Ігор Петрович (Ihor Gnes) - зав.кафедри архітектурного проектування та інженерії, голова НМР, д.арх., професор  
 6. Лінда Світлана Миколаївна (Svitlana Linda) - зав.кафедри дизайну та основ архітектури, д.арх., професор 
 7. Проскуряков Віктор Іванович (Viktor Proskuriakov) - зав.кафедри дизайну архітектурного середовища, д.арх., професор
 8. Бевз Микола Валентинович (Mykola Bevz) - зав.кафедри архітектруи та реставрації, д.арх., професор
 9. Петришин Галина Петрівна (Galyna Petryshyn) - зав.кафедри містобудування, к.арх., професор
 10. Дідик Володимир Васильович (Volodymyr Didyk) - голова профспілкового бюро працівників ІАРД, ст.викладач кафедри МБ
 11. Щегольська Соломія Ігорівна (Shcheholska Solomiia) – док. філософії, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАРД, асиcтент кафедри містобудування

Виборні члени Вченої ради:

 1. Кайдановська Олена Олександрівна (Olena Kaidanovska) - д.п.н., проф. кафедри архітектурного проектування 
 2. Гладишев Дмитро Геннадійович (Dmytro Gladyshev) - к.т.н., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 3. Грицюк Лариса Степанівна (Larysa Hrytsiuk) - к.арх., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 4. Іваночко Уляна Ізяславівна (Uliana Ivanochko ) - к.арх., доцент кафедри архітектурного проектування та інженерії
 5. Дида Ірина Андріївна (Iryna Dyda) - к.арх., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 6. Мельник Оксана Ярославівна (Oksana Melnyk) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 7. Мільчевич Сергій Іванович (Serhii Milchevych) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 8. Юрченко Ігор Андрійович (Ihor Yurchenko) - к.мист., доцент кафедри дизайну та основ архітектури
 9. Джигіль Юрій Євгенович (Yuri Dzygil) - к.арх., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища
 10. Рибчинський Олег Валерійович (Oleh Rybchynskyi) - д.арх., проф. кафедри архітектури та реставрації

Представники органів студентського самоврядування:

 1. Черешня Володимир Володимирович, ст. гр. АР-23
 2. Несторівський Юрій Михайлович, ст. гр. АР-41
 3. Проскурняк Олена Андріївна, ст. гр. ДЗ-44
Оновлено 4 місяці 4 тижні тому