Партнери Інституту архітектури

Студенти і викладачі Технічного університету Відня є постійними учасниками науково-практичних заходів інституту архітектури. Викладачі та студенти Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка» приймають активну участь у наукових стажуваннях викладачів та спільних творчих працях. Угода про цю співпрацю діє з 1995 р. В різних наукових і навчальних заходах в рамках цієї кооперації взяли участь 230 викладачів і студентів. В руслі цієї угоди у Відні в листопаді 2005 року проведено ювілейну україно-австрійську конференцію і виставку «Зв’язки Відня з Україною», присвяченy 10-літтю співпраці Віденського Технічного університету і НУ «Львівська політехніка».

Викладачі та студенти Інституту архітектури НУ Львівська політехніка приймають активну участь у спільних творчих працях

Організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів, конкурсів та олімпіад студентів та науковців

Політехіка Варшавська Warsaw University of Technology

Проведення міжнародних студентських воркшопів. Участь у міжнародних науково-технічних програмах на отримання грантів.

Політехіка Вроцлавська Wroclaw University of Technology

Ведеться творчо-наукова співпраця. В першу чергу вона стосується обміну науковцями, виконання спільних робіт. Участь у міжнародних науково-технічних програмах на отримання грантів.

Організація обміну між викладачами та науковими співробітниками з метою їх участі в наукових конференціях, стажуваннях. Підготовка навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів, реалізація взаємно корисних проектів

Здійснення організаційної, інформаційної, комунікативної, інтеграційної функцій

Вирішення актуальних наукових проблем і пріоритетних наукових задач, активізація професійного зростання студентів і науковців. Підготовка навчальних посібників, інших навчально-методичних матеріалів, реалізація взаємно корисних проектів

Проведення наукових конференцій, олімпіад. Об’єднання молодих вчених ДонНАБА та Інституту архітектури НУ "Львівська політехніка сприяють підвищенню професійного рівня і більш повної реалізації наукового потенціалу.

Фонд Ромуальдо дель Бiанко The Romualdo Del Bianco Foundation

Міжнародна інтеграція студентів і науковців, проведення семінарів. Розвиток, розширення і зміцнення міжнародних зв’язків

Оновлено 1 рік 10 місяців тому