Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Department of Chemical Technology of Silicate Materials

Head of Department: DScTech., Prof. Yaroslav Vakhula
Deputy Head of Department: DScTech., Assoc.Prof. Iryna Lutsiuk
Адреса: 

9 St. Yura square, Building 9, Room 114

Номер(и) телефону: 
(032) 258-21-67
E-mail: 
KhTS.dept [at] lpnu.ua