Про кафедру

Кафедра ФАЗХ створена у 2018 році шляхом об’єднання трьох кафедр Інституту хімії та хімічних технологій: фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії та загальної хімії. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 18 осіб, серед яких 6 докторів наук та 12 кандидатів наук.

Метою діяльності кафедри є інтеграція здобутків сучасної науки в навчально-виховний процес. Поставлені завдання реалізуються шляхом вдосконалення змісту навчальних дисциплін і їхнього методичного забезпечення; організації навчального процесу; підвищення науково-педагогічного рівня працівників; інформатизації діяльності і поліпшення матеріально-технічної бази кафедри, розвитку міжнародної співпраці.

На базі кафедри працює Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів», обладнаний сучасними приладами.

Оновлено 1 рік 6 місяців тому