Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Про кафедру

Кафедра ФАЗХ створена у 2018 році шляхом об’єднання трьох кафедр Інституту хімії та хімічних технологій: фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії та загальної хімії. Колективом було прийнято рішення, що у складі кафедри діятиме три секції: фізичної хімії, аналітичної хімії та загальної хімії. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 20 осіб, серед яких 7 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Метою діяльності кафедри є інтеграція здобутків сучасної науки в навчально-виховний процес. 

Серед основних завдань: 

  • створення умов для ефективної освітньої та наукової діяльності
  • забезпечення інноваційного розвитку
  • формування висококваліфікованих кадрів
  • розвиток і розширення наукових досліджень
  •  впровадження наукових розробок. 

Поставлені завдання реалізуються шляхом вдосконалення змісту навчальних дисциплін і їхнього методичного забезпечення; організації навчального процесу; підвищення науково-педагогічного рівня працівників; інформатизації діяльності і поліпшення матеріально-технічної бази кафедри, а також розвитку міжнародної співпраці.

Оновлено 4 міс 1 день тому