Обладнання

Рентгенфлуоресцентний аналізатор ElvaX Light SDD — настільний РФА-спектрометр, призначений для оперативного якісного й кількісного аналізу складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від Na (атомний номер Z = 11) до U (Z = 92) в широкому діапазоні концентрацій. Області застосування:

 • аналіз металів і сплавів
 • аналіз оксидів
 • аналіз вмісту сірки в нафтопродуктах
 • аналіз вмісту металів у нафті та нафтопродуктах
 • аналіз цементів і кераміки
 • аналіз вмісту важких металів у зразках ґрунтів і вод згідно вимог ЕРА 6200
 • аналіз руд і рудних концентратів

Рентгенівський дифрактометр AERIS Research (Malvern PANalytical) – настільний рентгенівський порошковий дифрактометр для проведення рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізу.

Прилад оснащено:

 • приставкою для дослідження зразків за температури до 500 оС в атмосфері повітря;
 • приставкою для аналізу тонких плівок;
 • програмним забезпеченням HighScore Plus для для якісного та кількісного аналізу з можливістю уточнень по методу Рітвельда, проведення аналізу тонких плівок;
 • доступні бази даних CODICDD PDF-4+.

ІЧ-Фур`є спектрометр Spectrum Two (PerkinElmer) - ідеально підходить для виконання рутинних аналізів контролю якості продукції, аналізу об'єктів навколишнього середовища, застосування в процесі навчання в навчальних закладах, вивчення та ідентифікації невідомих об'єктів. Спектральний діапазон 8300-350 см-1

Прилад оснащено:

 • стандартною приставкою на пропускання для зразків в таблетці з KBr та в розчинах;
 • універсальною приставкою порушеного повного внутрішнього відбиття (ППВВ, ATR), завдяки якій є можливість отримувати спектри твердих зразків, розчинів та плівок без пробопідготовки.

Рідинний хроматограф Agilent 1260 Infinity II - це надійний та ефективний прилад для розділення та ідентифікації складних, багатокомпонентних сумішей речовин різного походження та природи.

Сфери застосування:

 • тестування, контроль якості та безпечності харчових продуктів,
 • фармацевтичний контроль,
 • контроль якості в хімічній та нафтовій промисловості,
 • екологічний контроль,
 • медичні та фармакологічні дослідження,
 • аналіз складних сумішей органічних продуктів,
 • сільське господарство,
 • ветеринарія,
 • біотехнології.

Прилад оснащено діодноматричним детектором та мас-спектрометричним детектором Agilent MSD XT. Для обробки і аналізу отриманих результатів використовується програмне забезпечення Agilent Chemstation 3D.

Газовий хроматограф Agilent 8890/5977C - є приладом, що використовується для  атестації автентичності та структури речовин. В основі роботи приладу поєднано газову хроматографію та встановлення точної молекулярної маси сполуки чи сполук у досліджуваному зразку.

Сфери застосування:

 • ідентифікація та встановлення структури органічних речовин;
 • аналіз складних багатокомпонентних сумішей;
 • контроль якості в хімічній та нафтовій промисловості;
 • визначення забрудників навколишнього середовища;
 • контроль якості харчових продуктів;
 • аналіз фармацевтичних продуктів.

Прилад оснащено мас-селективним детектором Agilent 5977, а також полумяно-іонізаційним та термокондуктометричним детекторами. Для обробки і аналізу отриманих результатів використовується програмне забезпечення Agilent MassHunter.

Спектрофотометр УФ, видимого, ближнього ІЧ діапазону Shimadzu UV 3660i Plus - призначені для роботи в УФ, видимому і ближньому ІЧ-діапазоні спектра і характеризуються високою чутливістю, високою роздільною здатністю і наднизьким рівнем розсіяного світла. Можливість роботи в широкому спектральному діапазоні до 3300 нм дозволяє визначати оптичні властивості різних типів зразків, включаючи тверді речовини, порошки, пластини, плівки та рідини. 

Прилад оснащено багатофункціональним кюветним відділенням для великих зразків з інтегрувальною сферою МРС-603А та приставкою для вимірювання абсолютного дзеркального відбиття ASR-3145.

Оновлено 4 місяці 1 тиждень тому