Обладнання

Рентгенфлуоресцентний аналізатор ElvaX Light SDD — настільний РФА-спектрометр, призначений для оперативного якісного й кількісного аналізу складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від Na (атомний номер Z = 11) до U (Z = 92) в широкому діапазоні концентрацій. Області застосування:

 • аналіз металів і сплавів
 • аналіз оксидів
 • аналіз вмісту сірки в нафтопродуктах
 • аналіз вмісту металів у нафті та нафтопродуктах
 • аналіз цементів і кераміки
 • аналіз вмісту важких металів у зразках ґрунтів і вод згідно вимог ЕРА 6200
 • аналіз руд і рудних концентратів

Рентгенівський дифрактометр AERIS Research (Malvern PANalytical) – настільний рентгенівський порошковий дифрактометр для проведення рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізу.

Прилад оснащено:

 • приставкою для дослідження зразків за температури до 500 оС в атмосфері повітря;
 • приставкою для аналізу тонких плівок;
 • програмним забезпеченням HighScore Plus для для якісного та кількісного аналізу з можливістю уточнень по методу Рітвельда, проведення аналізу тонких плівок;
 • доступні бази даних CODICDD PDF-4+.

ІЧ-Фур`є спектрометр Spectrum Two (PerkinElmer) - ідеально підходить для виконання рутинних аналізів контролю якості продукції, аналізу об'єктів навколишнього середовища, застосування в процесі навчання в навчальних закладах, вивчення та ідентифікації невідомих об'єктів. Спектральний діапазон 8300-350 см-1

Прилад оснащено:

 • стандартною приставкою на пропускання для зразків в таблетці з KBr та в розчинах;
 • універсальною приставкою порушеного повного внутрішнього відбиття (ППВВ, ATR), завдяки якій є можливість отримувати спектри твердих зразків, розчинів та плівок без пробопідготовки.
Оновлено 1 рік 1 місяць тому