Обладнання

Рентгенфлуоресцентний аналізатор ElvaX Light SDD — настільний РФА-спектрометр, призначений для оперативного якісного й кількісного аналізу складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від Na (атомний номер Z = 11) до U (Z = 92) в широкому діапазоні концентрацій. Області застосування:

 • аналіз металів і сплавів
 • аналіз оксидів
 • аналіз вмісту сірки в нафтопродуктах
 • аналіз вмісту металів у нафті та нафтопродуктах
 • аналіз цементів і кераміки
 • аналіз вмісту важких металів у зразках ґрунтів і вод згідно вимог ЕРА 6200
 • аналіз руд і рудних концентратів

Спектрофотометр ULAB 108 UV. Можливе вимірювання в режимах: 

 • кількісний аналіз,
 • кінетика, 
 • сканування за довжиною хвилі 
 • ДНК / протеїн тест. 

Прилад внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України за № У2869-09.

Оновлено 8 місяців 2 тижні тому