Наукова діяльність кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії

Основні напрямки науково-дослідних робіт:

Визначення термодинамічних характеристик нових речовин та кінетичних параметрів процесів

Valentyn Sergeyev (E-mail: valentyn.v.sergeyev@lpnu.ua),
Viktoriia Kochubei (E-mail: viktoriia.v.kochubei@lpnu.ua)

Актуальні наукові проекти:

  • ДБ/Наномод «Основи технології створення наномодифікованих надшвидкотверднучих портландцементів та високоміцних дисперсноармованих композитів з підвищеною ударною в’язкістю на їх основі» (2017 — 2018 рр.)
  • ДБ/ALKALI «Лужно — сульфатноактивовані композиційні цементи з високою ранньою міцністю та низькоенергоємні бетони на їх основі » (2019 −2021 рр.)
  • ДБ/Ферит «Мультифункціональні нанокристалічні матеріали на основі заміщених феритів, кобальтинів, манганатів та ванадатів рідкісноземельних елементів» (2018 — 2020 рр.)


Синтез і дослідження нових речовин та матеріалів з комплексом різнофункціональних властивостей

Pavlo Shapoval (E-mail: pavlo.y.shapoval@lpnu.ua)
Fedir Tsiupko (E-mail: Fedir.I.Tsiupko@lpnu.ua)

Актуальні наукові проекти

  • ДБ/Аналітик «Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей» (2017 — 2019 рр.)
  • Розроблення полімерних реагентів для нафтохімії та будівництва (2013-2019 р.р.).


Створення екотехнолігій та їх інтенсифікація хімічними та фізичними методами

Volodymyr Starchevskyy (E-mail: vstarchevskyy@gmail.com)
Pavlo Shapoval (E-mail: pavlo.y.shapoval@lpnu.ua)

Актуальні наукові проекти

  • Огляд відомих літературних і технічних матеріалів щодо розробки технології промислової переробки (утилізації) пентозанової води в рамках крохмально-глютенового виробництва з пшениці (ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН»)
  • «Дослідження стану діючого обладнання та рекомендації щодо удосконалення діючих технологічних процесів на ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» (2018-2019)
  • NATO Science for Peace and Security Program (SPS), Multiyear Research Project G4687 «New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites» (2016-2021)

Веб-сайт: https://military-site-cleaning.cz

Оновлено 11 місяців 4 тижні тому