Керівники кафедри за роками

Кожна з кафедр, які утворили кафедру ФАЗХ, має свою давню історію.

Кафедра «Фізичної хімії» заснована у 1929 р. Її завідувачем з моменту заснування і до 1932 р. був Богдан Каменський (1897-1973) – дослідник електрохімії і фізичної хімії поверхневих явищ. Протягом 1932-1934 р. та 1941- 1944 роках кафедрою завідував професор, доктор філософії Віктор Якуб. З 1934 р. до 1939 р. кафедру очолювала професор Аліція Дорабяльська – перша жінка-професор у Львівській політехніці. У повоєнні роки кафедрою завідували доцент Євген Власенко (1946–1958), професор Тимофій Юрженко (1958–1964), доцент Анатолій Поліщук (1964–1968), професор Сергій Чучмарьов (1968–1989). З 1989 р. кафедру очолював професор Юрій Ван-Чин-Сян. З грудня 2014 р. і до об’єднання обов’язки завідувача кафедри виконував д.х.н., професор Валентин Сергеєв.

Кафедра «Аналітичної хімії».  Вивчення аналітичної хімії почалося на хіміко-технологічному факультеті в рік його створення - у 1872 році. Кафедра була створена у 1939 році, а першим завідувачем став професор Анатолій Занько  Інтенсивний розвиток кафедри починається з серпня 1944 року під керівництвом доцента А. Чорного, який тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри. З 1945 року по 1948 рік кафедрою керував професор А. Занько. У наступні періоди кафедрою завідували доценти О. Занько (1948-1951 р., 1956-1968 р.) та Л. Пантелєєва (1951-1956 р.). З 1968 по 1978 рік кафедру очолював професор Кирило Михалевич. З 1978 по 1983 рік кафедрою завідував проф. Василь Шевчук. З 1983 року і до об’єднання кафедру очолював д.х.н., професор Йосип Ятчишин.

Кафедра загальної хімії постала одночасно з утворенням 4.ХІ.1844 року Технічної академії як кафедра загальної і технічної хімії, що забезпечувала хімічну підготовку всіх студентів Технічної академії. Організатором і першим завідувачем кафедри був доктор медицини, професор хімії Фридерік Рохледер. Після нього кафедру очолювали: проф. Густав Вольф (1850-1872 рр.), проф. Август Фройнд (1872-1892 рр.), проф. Стефан Нементовський (1892-1919 рр.) проф. Едвард Сухарда (1919-1926 рр.), проф. Вітольд Якуб (1926-1939 рр.), доц. Донат Лєнгауер (1940-1941р.р.), доц. Борис Нєклєєвич (1944-1945 рр.), заслужений діяч науки і техніки, проф. Яків Беркман (1945-1967 рр.), проф. Реґіна Візгерт (1967-1973 рр.), проф. Борис Черняк (1973-1995 рр.), проф. Михайло Никипанчук (1995-2004 рр.). З квітня 2004 року до 2018 року кафедрою завідував проф. Володимир Старчевський.

Оновлено 1 рік 6 місяців тому