Керівники кафедри за роками

Секція фізичної хімії 

Кафедру фізичної та колоїдної хімії засновано у 1929 році. З листопада 2001 року кафедра є у складі Інституту хімії та хімічних технологій. До 1940 р. її очолювала професор А. Дороб’янська. У повоєнні роки кафедрою завідували доцент Є. Власенко (1946–1958), професор Т. І. Юрженко (1958–1964), доцент А. Г.Поліщук (1964–1968), професор С. К.Чучмарьов (1968–1989). З 1989 р. кафедру очолював професор Ю. Я. Ван-Чин-Сян. З грудня 2014 р. і до об’єднання обов’язки завідувача кафедри виконував д.х.н., професор Сергеєв В.В. 

Секція аналітичної хімії

Вивчення аналітичної хімії почалося на хіміко-технологічному факультеті в рік його створення — у 1872 році. Інтенсивний розвиток кафедри починається з серпня 1944 року під керівництвом доцента А.Т. Чорного, який тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри. З 1945 року по 1948 рік кафедрою керував професор Занько А.М. У наступні періоди кафедрою завідували доценти Занько О.А. (1948 — 1951 р., 1956 — 1968 р.) та Пантелєєва Л.І. (1951 — 1956 р.). З 1968 по 1978 рік кафедру очолював професор Михалевич К.Н. З 1978 по 1983 рік кафедрою завідував проф. Шевчук В.У. З 1983 року і до об’єднання кафедру очолював д.х.н., професор Ятчишин Й.Й.

Секція загальної хімії

Кафедра загальної хімії постала одночасно з утворенням 4.ХІ.1844 року Технічної академії, як кафедра загальної і технічної хімії, що забезпечувала хімічну підготовку всіх студентів Технічної академії. Організатором і першим завідувачем кафедри був доктор медицини, професор хімії Фридерік Рохледер. Далі кафедру очолювали: проф. Густав Вольф (1850-1872 рр.), проф. Август Фройнд (1872-1892 рр.), проф. Стефан Нементорський (1892-1919 рр.) проф. Едвард Сухарда (1919-1926 рр.), проф. Вітольд Якуб (1926-1939 рр.), доц. Донат Лєнгауер (1940-1941р.р.), доц. Борис Нєклєєвич (1944-1945 рр.), заслужений діяч науки і техніки, проф. Яків Беркман (1945-1967 рр.), проф. Реґіна Візгерт ( 1967-1973 рр.), проф. Борис Черняк ( 1973-1995 рр.), проф. Михайло Никипанчук (1995-2004 рр.). З квітня 2004 року і до об’єднання кафедру очолював д.т.н., професор Старчевський В.Л.

Оновлено 1 рік 2 місяці тому