Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО (EDUQAS)

Керівник творчого колективу проєкту: д.е.н., проф. каф. ММП Олексів Ігор Богданович
Координатор: проф. Анка Бандой
E-mail
ihor.b.oleksiv@lpnu.ua
eduqas.ucv@outlook.com
Номер(и) телефону
+40-351-403145
+380322582111, +380322582421

Тривалість проєкту: 15 жовтня 2017 – 14 квітня 2021

Код проєкту: 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

Максимальна сума гранту: 815296,30 €

Програма: Erasmus+ KA2 (проєкти співпраці)

Тип дії: розвиток потенціалу вищої освіти


Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі

Завдання проекту:

  • створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об'єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток культури якості серед усіх учасників;
  • впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
  • нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере участь у циклі забезпечення якості;
  • модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
  • розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Новини