Перелік необхідних документів

Для вступу до докторантури Університету вступник особисто подає такі документи:

  1. заяву про вступ до докторантури;
  2. письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
  3. розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 
  4. список та відбитки опублікованих наукових праць і винаходів;
  5. оригінал та копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
  6. особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 4×6), засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до докторантури;
  7. копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
  8. копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
  9. заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

При поданні документів вступник зобов’язаний особисто пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», диплома доктора філософії або кандидата наук. 

При прийнятті на підготовку в докторантурі осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059. 

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в триденний термін після зарахування на підготовку в докторантурі за державним замовленням.

Оновлено 2 роки 9 місяців тому