Обсяги державного замовлення

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру Національного університету «Львівська політехніка» за рахунок бюджетного фінансування у 2022 р. 

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Обсяги державного замовлення

  1.  

035 Філологія

1

  1.  

073 Менеджмент

1

  1.  

081 Право

1

  1.  

101 Екологія

1

  1.  

105 Прикладна фізика та наноматеріали

1

  1.  

125 Кібербезпека

1*

  1.  

133 Галузеве машинобудування

1

  1.  

192 Будівництво та цивільна інженерія

1

  1.  

193 Геодезія та землеустрій

1

  1.  

281 Публічне управління та адміністрування

1

Всього

10

 

* Для підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру для Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Оновлено 10 місяців тому