Спеціальності докторантури

№ з/п Код та найменування спеціальності
1 011 Освітні, педагогічні науки
2 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
3 035 Філологія
4 051 Економіка
5 052 Політологія
6 071 Облік і оподаткування
7 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
8 073 Менеджмент
9 075 Маркетинг
10 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
11 081 Право
12 101 Екологія
13 102 Хімія
14 103 Науки про Землю
15 105 Прикладна фізика та наноматеріали
16 111 Математика
17 113 Прикладна математика
18 121 Інженерія програмного забезпечення
19 122 Комп’ютерні науки
20 123 Комп’ютерна інженерія
21 124 Системний аналіз
22 125 Кібербезпека та захист інформації
23 131 Прикладна механіка
24 132 Матеріалознавство
25 133 Галузеве машинобудування
26 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
27 144 Теплоенергетика
28

161 Хімічні технології та інженерія

29

171 Електроніка

30

172 Телекомунікації та радіотехніка

31 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
32 175 Інформаційно-вимірювальні технології
33 176 Мікро- та наносистемна техніка
34 183 Технології захисту навколишнього середовища
35 191 Архітектура та містобудування
36 192 Будівництво та цивільна інженерія
37 193 Геодезія та землеустрій
38 281 Публічне управління та адміністрування
39 292 Міжнародні економічні відносини

 

Оновлено 11 місяців 3 тижні тому