Вступ до докторантури

Порядок прийому розроблений відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» 

Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

Порядок прийому до докторантури Університету чинний з  01 липня 2023 року до 30 червня 2024 року.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання за такими спеціальностями.

Оновлено 11 місяців 2 тижні тому