Історія кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності створена відповідно до наказу Ректора Національного університету «Львівська політехніка» №72-10 від 27.04.2012 р. і рішення Вченої ради цього ж закладу вищої освіти (протокол №52 від 24.04.2012 р.) на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту. З моменту заснування кафедру очолює доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна. У межах кафедри сьогодні здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Управління митною діяльністю») і 051 «Економіка» (освітня програма «Прикладна економіка»).

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності логічно доповнює концепцію системної підготовки менеджерів та економістів у Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Львівської політехніки.

Оновлено 1 рік 9 місяців тому