Наукова робота кафедри

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь науково-педагогічного персоналу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • стажування науково-педагогічного персоналу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, структурами митниці, митно-брокерськими організаціями, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.

До 2017 р. науковими напрямками кафедри були:

 • «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.;
 • «Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Петришин Н.Я.

Сьогодні науковими напрямками кафедри є такі:

 •  «Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.) (2018-2022 рр.);
 • «Управління гармонійним розвитком підприємств в євроінтеграційних умовах» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Двуліт З.П.) (2020-2024 рр.);
 • «Розвиток енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції» (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Завербний А.С.) (2020-2024 рр.).

Ці наукові напрями визначали і визначають спрямованість наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри, а також аспірантів.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г. з 2015 р. є членом Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Економіка»). Окрім того, професор Мельник О.Г. з 2016 р. по 2019 р. була членом Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства») та є членом Науково-методичної комісії 6 з бізнесу, управління та права (заступник голови підкомісії зі спеціальності 073 «Менеджмент»).

Завідувач кафедри також є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт: Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» та К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Членом спеціалізованої вченої ради К 35.860.02 є і доцент кафедри Жежуха В.Й.

Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. брала участь у виконанні низки грантів, зокрема:

 • Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2018 р.: проект Ф83/81-2018 «Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції» (Наказ Державного фонду фундаментальних досліджень від 04.06.2018 р. №8, номер державної реєстрації 0118U000887);
 • Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2016 р.: проект Ф66 «Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно- ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції» (Розпорядження Президента України «Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 р.» №197/2016-рп від 19.05.2016 р.);
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект GP/F13/0012 «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення» (Наказ Міністерства освіти і науки України №112 від 12.02.2007 р.; Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №18/2007-рп від 30.01.2007 р.);
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: проект GP/F27/0068 «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 29 від 22.01.2010 р.; Розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №336/2008-рп від 16.12.2008 р.);
 • Грант Національного університету «Львівська політехніка»: проект «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні засади», договір № 1/ГП, 2008 р..

Гранти Національного університету «Львівська політехніка» здобули також доцент кафедри Жежуха В.Й. із проектом «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (2013 р.) та старший викладач кафедри Дзюбіна К.О. із проектом «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (2014 р.).

Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. отримала низку відзнак за результати наукової діяльності, у т.ч.:

 • Подяка Львівської митниці Державної фіскальної служби України, 2017 р.;
 • Грамота Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом» (Розпорядження Голови ВРУ №162-к від 22.03.2017 р.);
 • Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (Розпорядження Голови Львівської облдержадміністрації «Про обласні премії для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів у 2017 році» №1036/0/5-17 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2016 р.;
 • Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації «За наукові досягнення» у 2012 р. (Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» №361-р від 13.06.2012 р.);
 • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 р. (Постанова Верховної Ради України «Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2008 р.» №871-VI від 15.01.2009 р.);
 • Грамоти Міністерства освіти і науки України, 2009 р., 2010 р., 2011 р.;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2014 р.;
 • Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2008 р., 2009 р.;
 • Кращий молодий науковець Національного університету «Львівська політехніка», 2010 р.

Доцент кафедри Жежуха В.Й. є лауреатом Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.). Такою ж нагородою відзначені і доценти кафедри Петришин Н.Я. (2016 р.) та Адамів М.Є. (2018 р.).

На кафедрі зовнішньоекономічної та митної діяльності виконувалась низка госпдоговірних робіт, зокрема:

 • №1586 «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк», 2005 р.;
 • №1666 «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем», 2005-2007 рр.;
 • № 0271 «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів», 2008 р.;
 • №125 «Розроблення системи розвитку адміністративно-управлінських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», 2014-2015 рр.;
 • №421 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА»», 2016 р.;
 • ГД № 599 «Розроблення системи економічної діагностики на Дочірньому підприємстві «Клас-контакт» Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна інформаційно-консалтінгова група»», 2017 р.;
 • ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.;
 • ГД № 902 «Оптимізування витрат на формування та утримання виробничих запасів ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Марка», 2018 р.;
 • ГД №101 «Оптимізування технології здійснення зовнішньоекономічних операцій ТзОВ НВП «Електроприлад». 2019 р.;
 • ГД №365 «Розроблення технології управління проектами в сфері митно-брокерської діяльності ТзОВ «ФСО ГРУП УА», 2020 р.

Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. була відповідальним виконавцем низки держбюджетних тем, зокрема:

 • ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», 2007-2008 рр.;
 • ДБ/Фактор «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів», 2009-2010 рр.;
 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесно-структурованого менеджменту», 2011-2013 рр.

Спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності випускає журнал «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.

Значна увага на кафедрі приділяється здобувачам наукових ступенів доктора філософії. Зокрема, проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня викладачів кафедри.

За результатами наукової та навчальної роботи науково-педагогічним персоналом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

У своїй роботі науково-педагогічний персонал кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям зовнішньоекономічної та митної діяльності здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін. Свідченням високого рівня фаховості науково-педагогічного персоналу кафедри є здобуті гранти, захищені дисертації, а також одержані грамоти Президента України, Верховної Ради України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо.

Оновлено 1 рік 10 місяців тому