Навчання на кафедрі

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності здійснює підготовку студентів за спеціальностями й освітніми програмами галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування».

Кафедра готує для національної економіки повністю підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.

Конкурентні переваги навчання з нами:

 • сприятливе навчальне середовище, у якому кожен студент почувається важливим і шанованим;
 • здобуття повної вищої освіти в одному із найбільших та найавторитетніших університетів України;
 • міжнародне визнання диплому;
 • практичний характер навчання;
 • можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням, що є одним із найпоширеніших серед митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 • зустрічі із представниками бізнесу та відомими бізнес-тренерами;
 • навчальні екскурсії, у т.ч. у підрозділи митниці;
 • високий рівень фаховості науково-педагогічного персоналу;
 • можливість продовження навчання за кордоном;
 • інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю бізнесу;
 • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
 • інноваційні технології і методи викладання.

Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших закладів вищої освіти. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, написання спільних публікацій, обговорення освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів тощо.

У приєднаних файлах інформаційні буклети про навчання на кафедрі.

 

Оновлено 1 рік 10 місяців тому