Наукова періодика Видавництва Львівської політехніки

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ

 1. Geodynamics / Геодинаміка
 2. Humanitarian Vision / Гуманітарні візії
 3. Environmental Problems / Екологічні проблеми
 4. Computational Problems of Electrical Engineering
 5. Energy Engineering and Control Systems / Енергетика та системи керування
 6. Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science / Український журнал із машинобудування і матеріалознавства
 7. Advances in Cyber-Physical Systems / Досягнення у кіберфізичних системах
 8. Mathematical Modeling and Computing
 9. Chemistry & Chemical Technology
 10. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Архітектура» / Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture
 11. Theory and Building Practice
 12. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development
 13. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління» / Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues
 14. Електроенергетичні та електромеханічні системи / Electrical Power and Electromechanical Systems 
 15. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» / Journal of Lviv Polytechnic National University «Information Systems and Networks»
 16. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / Computer Design Systems. Theory and Practice
 17. Український журнал інформаційних технологій / Ukrainian Journal of Information Technology
 18. Комп’ютерні системи та мережі
 19. Chemistry, Technology and Application of Substances / Хімія, технологія речовин та їх застосування
 20. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки» 
 21. Транспортні технології / Transport Technologies
 22. Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія / Infocommunication Technologies and Electronic Engineering
 23. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: журналістика / Bulletin of Lviv Polytechnic National University: Journalism
 24. Демократичне врядування / Democratic Governance (електронне видання)
 25. Architectural Studies / Архітектурні дослідження
 26. Economics, Entrepreneurship, Management

МІЖВІДОМЧІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗБІРНИКИ

 1. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» / Interdepartmental scientific and technical collection «Geodesy, Cartography and Aerial Photography»
 2. Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»
 3. Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія
Оновлено 5 місяців 3 тижні тому