Видавництво Львівської політехніки

Директор видавництва: Іван Павлович Паров'як
Заступники директора: Наталія Василівна Головацька, Роман Олегович Голощук, Андрій Вікторович Музиченко-Козловський
Головний редактор: Олена Мирославівна Губарєва
Адреса
вул. Ф. Колесси, 4
E-mail
vlp@vlp.com.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-20-22

Новини