Видавництво Львівської політехніки: від рукописів до мультимедіа

Від рукописів до мультимедіа

Національний університет «Львівська політехніка» має перевірені часом традиції книговидання. Багато років у Політехніці діяли редакційно-видавничі відділи при навчальній і науковій частинах. З проголошенням Незалежності України й переходом на навчання українською мовою постала нагальна потреба забезпечення високої школи україномовними навчальними посібниками й підручниками, які б відповідали новим вимогам щодо змісту освіти. У квітні 1993 року прийнято рішення про створення університетського видавництва і зміцнення поліграфічного виробництва, а 1998 року в його структурі об’єднано всі видавничі і поліграфічні потужності Університету. Видавництво внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, має свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN.

Спеціалізація

Основна спеціалізація Видавництва Львівської політехніки — навчальна, навчально-методична, наукова, довідкова література для високої школи. За рік у видавництві виходить понад 100 назв книжкових видань — монографій, підручників, посібників, близько 300 назв навчально-методичної літератури — конспектів лекцій, методичних вказівок, лабораторних практикумів. Наші книги охоплюють усі галузі знань, присутні в навчальному процесі Львівської політехніки. Усі ці видання доступні для читання у Науково-технічній бібліотеці університету — і в друкованій, і в електронній версіях. Навчальна і наукова література Видавництва Львівської політехніки відома далеко не тільки в університеті: видавництво розповсюджує свої книги у вищих навчальних закладах, надсилає їх у найбільші бібліотеки України.

Структура

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» — сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, який виконує широкий спектр редакційно-видавничих, додрукарських та поліграфічних робіт. У складі видавництва працюють:

  • Редакційно-видавничий відділ;
  • Комп’ютерний центр;
  • Поліграфічний центр;
  • Відділ маркетингу та розповсюдження;
  • Центр прикладних інформаційних технологій.
Оновлено 1 рік 3 місяці тому