Академічні спеціальності для навчання іноземних громадян українською

Академічні спеціальності, що викладаються українською мовою  

 

Спеціальності

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

1

2

3

4

 

022

Дизайн

+

 

 

 

Дизайн

 

+

+

191

Архітектура та містобудування

+

 

+

 

Архітектура будівель та споруд

 

+

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

+

 

+

 

Промислове та цивільне будівництво

 

+

 

 

Автомобільні дороги та аеродроми

 

+

 

 

Міське будівництво та господарство

 

+

 

 

Теплогазопостачання і вентиляція

 

+

 

193

Геодезія та землеустрій

+

 

+

 

Геодезія

 

+

 

056

Міжнародні економічні відносини

+

 

 

 

Міжнародна економіка

 

+

 

051

Економіка

+

 

+

 

Економіка підприємства

 

+

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

+

 

+

 

Фінанси та кредит

 

+

 

073

Менеджмент

+

 

 

 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

+

 

 

Логістика

 

+

 

 

Менеджмент організацій і адміністрування

 

+

 

075

Маркетинг

+

 

 

 

Маркетинг

 

+

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

+

 

 

 

Енергетичний менеджмент

 

+

 

 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

+

 

131

Прикладна механіка

+

 

 

 

Прикладна механіка

 

+

 

133

Галузеве машинобудування

+

 

 

 

Колісні та гусеничні транспортні засоби

 

+

 

274

Автомобільний транспорт

+

 

 

 

Автомобільний транспорт

 

+

 

275

Транспортні технології

+

 

 

 

Організація перевезень та управління на транспорті

 

+

 

 

Організація і регулювання дорожнього руху

 

+

 

113

Прикладна математика

+

 

+

 

Прикладна математика

 

+

 

122

Компютерні науки та інформаційні технології

+

 

 

 

Інформаційні технології проектування

 

+

 

 

Управління проектами

 

+

 

123

Компютерна інженерія

+

 

 

 

Компютерні системи та мережі

 

+

 

121

Інженерія програмного забезпечення

+

 

+

 

Інженерія програмного забезпечення

 

+

 

125

Кібербезпека

+

 

+

 

Безпека інформаційних і комунікативних систем

 

+

 

 

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

 

+

 

 

Управління інформаційною безпекою

 

+

 

126

Інформаційні системи та технології

+

 

 

 

Інтелектуальні інформаційні технології

 

+

 

172

Телекомунікаційні системи та радіотехніка

+

 

+

 

Біотехнічні та медичні апарати і системи

 

+

 

 

Інформаційні мережі звязку

 

+

 

 

Телекомунікаційні системи та мережі

 

+

 

151

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

+

 

 

 

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

 

+

 

152

Метрологія та інформативно-вимірювальна техніка

+

 

 

153

Мікро- та наносистемна техніка

+

 

+

 

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

 

+

 

161

Хімічна технологія та інженерія

+

 

+

 

Хімічні технології неорганічних речовин

 

+

 

 

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів

 

+

 

162

Біотехнології та біоінженерія

+

 

 

 

Фармацевтична біотехнологія

 

+

 

163

Біомедична інженерія

+

 

 

181

Харчові технології

+

 

 

 

Харчові технології

 

+

 

101

Екологія

+

 

+

 

Екологія

 

+

 

242

Туризм

+

 

 

011

Освітні, педагогічні науки

+

 

 

053

Психологія

+

 

 

 

Психологія

 

+

 

054

Соціологія

+

 

 

 

Соціологія

 

+

 

281

Публічне управління та адміністрування

+

 

 

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

+

 

 

 

Міжнародні відносини

 

+

 

081

Право

+

 

+

 

Правознавство

 

+

 

061

Журналістика

+

 

 

 

Журналістика

 

+

 

Оновлено 1 рік 4 місяці тому