Про відділ

Навчання іноземців у Львівській політехніці, розпочалося понад півстоліття тому у 1961 році. Зараз в Університеті навчається майже 300 іноземних студентів, яких скеровані Міністерством освіти і науки України та навчається за кошти фізичних осіб.

Серед нинішніх студентів-іноземців Львівської політехніки громадяни майже 50 країн світу. Найбільше – із Марокко, Еквадору , Конго  і Анголи . Є у нас і представники Єгипту, Молдови, Йорданії, Іраку, Замбії, Грузії, Литви, Білорусі.

Найбільшою популярністю в іноземних студентів користуються інститути будівництва та інженерії довкілля:, архітектури, економіки і менеджменту, телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, інженерної механіки та транспорту, хімії та хімічних технологій, інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, енергетики та систем керування.

Чинниками, що сприяють вибору іноземними громадянами навчального закладу є здебільшого висока якість освіти та престижність диплому. Ріст кількості іноземних студентів можна розцінити як своєрідний показник стабільності в Університеті, високого світового рейтингу отриманих іноземцями фахових знань. За кількістю іноземних студентів Університет стабільно посідає одне з провідних  місць серед вищих закладів освіти міста Львова. Викладання для іноземців здійснюється двома мовами: українською, англійською.

На підготовчому відділенні студенти вивчають українську мову. Окрім мовної підготовки, слухачі підготовчого відділення мають можливість покращити свою базову освіту з математики, біології та фізики. Після успішного складання випускних іспитів слухачі підготовчого відділення отримують державні сертифікати та можуть бути зараховані на перший курс обраного ними факультету Національного університету «Львівська політехніка», як і будь-якого іншого навчального закладу України. Випускники Університету, які зараз живуть і працюють за кордоном, демонструють високий рівень отриманої ними у Львові фахової підготовки, що, у свою чергу, сприяє зростанню кількості іноземних студентів. Проводиться робота з рекламування Університету з фірмами-посередниками.

Оновлено 1 рік 6 місяців тому