Співпраця катедри української мови

     Катедра налагодила постійну творчу співпрацю з низкою однопрофільних катедр і відділів вітчизняних вишів і наукових установ, зокрема з катедрами української мови, українського прикладного мовознавства та української літератури Львівського національного університету ім. І. Франкакатедрою української мови Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, відділом української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), Інститутом української мови НАН України (Київ), Інститутом східного слов'янства Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща), Вроцлавським університетом (Республіка Польща)Українським вільним університетом у Мюнхені (Німеччина) у справах науково-освітньої діяльності, підвищення кваліфікації та підготовки наукових кадрів. Так, із Інститутом українознавства укладено довготермінову угоду про наукові стажування працівників катедри у відділі української мови Інституту; в Інституті української мови двоє провідних доцентів катедри навчалися в аспірантурі і захистили дисертації; з катедрою українського прикладного мовознавства неодноразово проводилися спільні засідання-обговорення дисертаційних та навчальних матеріалів. Тісна науково-практична співпраця від початку 90-х років склалася між катедрою та Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології при Львівській політехніці.

Катедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних катедр Львівської політехніки у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників катедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань. Найбільшої популярності набули:

  • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» проф. Л.М. Полюги;
  • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник», «Гроші: Словник афоризмів», «Словник економічної афористики» та велика низка галузевих термінологічних словників економічного профілю за співавторства доц. Г. Л. Вознюка;
  • «Універсальний словник української мови», «Риторичний словник» доц. З.Й. Куньч;
  • «Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів» доц. О.Г. Литвин.

Викладачі катедри беруть активну участь у діяльності Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, ведуть значну просвітницьку роботу серед студентської молоді, пропагують українську мову та культуру мовлення у пресі, на радіо й телебаченні. Так, на парламентському телеканалі «Рада» Ірина Фаріон спільно з телеведучою Наталією Андрощук вела щотижневу програму «Велич особистості» – авторський цикл відеолекцій про видатних діячів української науки, культури, історії. З 2019 року веде новий телепроєкт з популяризації видатних особистостей нашого українського простору «Ген українців».

Неодноразово до Дня української писемності та мови катедра української мови спільно з Інститутом архітектури проводила мовно-мистецьку виставку «Мова – твого життя основа». Результатом цієї виставки є видані набори плакатів – студентських робіт на актуальні мовні теми. Ініціатором і креативним керівником цього проєкту стала професор І. Д. Фаріон. Ініціатива дістала схвалення та підтримку ректорату і профкому студентів Львівської політехніки, а також Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, багатьох народних депутатів України. Ці виставки-конкурси сприяли поглибленню навчально-виховного процесу, давали змогу студентам-архітекторам мистецькими засобами висвітлювати мовні проблеми. У виставках взяли участь сотні студентів-політехніків з малюнками і плакатами мовної проблематики, які експонувалися в Політехніці, у Львівському палаці мистецтв та по інших містах України і викликали велике зацікавлення глядачів. Малюнки та плакати студентів багаторазово публікувалися в різних виданнях. Результатом цих виставок є також видані набори плакатів – студентських робіт на актуальні мовні теми: «Мова – твого життя основа» (2001 р.), «Я на сторожі коло їх поставлю Слово» (2002 р.), «Мова – краса і сила» (2007 р.), «Слово – меч духовний» (2012 р.).

Відповідно до Закону України «Про державну службу» Кабінет Міністрів України від 26 квітня 2017 р. постановив затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Згідно з цією Постановою в Національному університеті «Львівська політехніка» була створена атестаційна комісія щодо вільного володіння державною мовою, яка в 2017 – 2018 р. працювала в такому складі: голова комісії – Вознюк Г. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор катедри української мови, члени комісії: Литвин О. Г., канд. філол. наук, доцент; Куньч З. Й., канд. філол. наук, доцент; Василишин І. П., канд. філол. наук, доцент; Ментинська І. Б., ст. викл.; Голубінка Н. І., ст. викл., Конівіцька Т. Я., викл. Протягом 2017 – 2018 н. р. проведено 30 засідань, атестовано 331 особу.

2018 – 2019 н. р. комісія затверджена в такому складі: Литвин О. Г., канд. філол. наук, доцент, – голова комісії; Куньч З. Й., канд. філол. наук, доцент; Голубінка Н. І., ст. викл.; Ментинська І.Б., ст. викл. – члени комісії. Секретарем атестаційної комісії обрано Захарчук М. Є. Протягом 2019 року проведено 11 засідань, атестовано 57 осіб.

Доцент катедри Литвин О. Г. з 20.01.2020 до 08.02.2020 проходила наукове стажування в Товаристві інтеграції і розвитку культури національних меншин у Польщі «Черемош» (Республіка Польща, м. Венгожево). Під час стажування ознайомилася з напрямами роботи Товариства інтеграції і розвитку культури національних меншин в Польщі «Черемош»; з методичними матеріалами науково-педагогічних працівників Пункту навчання української мови як мови національної меншини у місті Венгожево; обмінялася досвідом щодо інтерактивних методів викладання; прочитала лекції для слухачів у Пункті навчання української мови як мови національної меншини; зібрала й опрацювала матеріали для наукової статті на тему: «Мова як чинник консолідації української меншини в Польщі». З 31 серпня 2020 р. до 07 жовтня 2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща) брала участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) з теми «Хмарні сервіси для онлайн-навчання на прикладі платформи ZOOM».

У ІІ семестрі 2001 р. в рамках університетського проєкту «Гостьовий лектор» бізнес-аналітик британського банку Barclays (Лондон) Наталія Юськевич прочитала пʼять лекцій для студентів спеціальности «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», зокрема на теми: «Ділові переговори як запорука успіху в професійній діяльності», «Етикет ділового спілкування в умовах дистанційної роботи».

1–3 жовтня 2021 року Оксана Микитюк, доцент катедри української мови, Мирослава Гнатюк, старший викладач катедри української мови, та Лілія Харчук, старший викладач катедри української мови, взяли участь у роботі IX Міжнародного конгресу дослідників Білорусі. Працювало 12 секцій, серед яких члени катедри виступили на секції «Білоруський вектор у мовознавчих практиках українських лінгвістів». Конгрес відбувся на базі Університету Вітовта Великого (Каунас, Литва).

2 грудня 2021 року старший викладач катедри української мови Мирослава Гнатюк взяла участь у науковому семінарі «Діалектологічні зустрічі» в рамках наукових заходів Інституту української мови НАН України. На непересічній лінгвістичній події-зустрічі на понад 90 науковців із різних куточків України чекала розмова із доктором філологічних наук, професором Тамарою Льоннґрен (м. Тромсьо, Норвегія), яка виголосила доповідь на тему «Біля джерел української фонології: «злочинниця» – мовознавець Олена Курило». Подія тривала упродовж години на платформі Google Meet і завершилася обговоренням певних біографічних моментів відомої ученої Олени Курило, як також її наукового листування з норвезьким професором Олафом Броком.

 

Оновлено 4 місяці 3 тижні тому