ПолітехЕко

Координатор проекту: Войцеховська Вікторія Вікторівна

Мета:

  • об’єднати викладачів, студентів та інших працівників для роботи з суспільними проблемами, включаючи охорону навколишнього середовища та перероблення відходів;
  • підвищити рівень обізнаності викладачів, студентів та інших працівників про екологічні проблеми, а також забезпечити середовище, в якому вони зможуть працювати, щоб допомогти нашому місту в подоланні проблеми утилізації та переробки відходів.

Новини