Наукова діяльність кафедри органічної хімії

Науковий напрям кафедри — «Розробка реакційноздатних і ініціюючих систем для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь та формування на них спеціальних полімерних наношарів і конструювання наповнених композитів та біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів, модифікація природних речовин».

  • Група створення нових реакційноздатних полімерних матеріалів спеціального призначення. Керівники групи: д.х.н., доц. Самарик В.Я.

Наукові інтереси групи — синтез реакційноздатних сполук, функціоналізація поверхонь та міжфази, міжфазні реакції, адгезиви, нанокомпозити, латекси морфології «ядро-оболонка», полімерні суміші, колоїдна стабілізація частинок та пігментів, модифікація природних полімерів, біосумісність, засоби доставки ліків — гідрогелі, міцелярні структури.

  • Група функціональних полімерів та наноматеріалів. Керівник групи: д.х.н., проф. Токарев В.С.

Область наукових інтересів групи — синтез реакційних полімерів, модифікація поверхонь полімерами, тонкі полімерні плівки, дисперсійна полімеризація, полімеризація на межі розділу фаз, наповнені композитні матеріали, струмопровідні полімери, колоїди, нанокластери і квантові точки напівпровідників, нанокомпозити.

  • Група синтезу функціональних мономерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин. Керівник групи: д.х.н., доц. Гевусь О.І.

Область наукових інтересів групи — синтез та дослідження нових функціональних мономерів, ініціаторів та реакційноздатних поверхнево-активних речовин для одержання модифікаторів поверхонь та матеріалів біомедичного призначення.

Науковці кафедри в дзеркалі наукометричної бази даних Scopus

№ п/п

Науковець

Кількість публікацій

Кількість
цитувань

Індекс Гірша (h-індекс)

1.

Дончак В. А., д.х.н., проф., в.о. зав.
каф.

20

117

5

2.

Панченко Ю. В. , к.х.н., доц., заст. зав. каф.

7

20

3

3.

Будішевська О. Г., д.х.н., проф.

16

60

4

4.

Варваренко С. М., д.х.н., асист.

29

154

8

5.

Гевусь О. І., д.х.н., доц.

24

149

7

6.

Заіченко О. С., д.х.н., п.н.с.

88

643

15

7.

Когут А. М., д.х.н., доц.

64

743

16

8.

Мітіна Н.Є., д.х.н., с.н.с.

75

558

14

9.

Самарик В. Я., д.х.н., доц.

34

196

9

10.

Токарев В. С., д.х.н., проф.

43

262

8

11.

Шевчук О. М., д.х.н., с.н.с.

33

179

7

12.

Васильєв В. П., к.х.н., доц.

2

35

2

13.

Гаргай Х. І., к.х.н., н.с.

22

249

10

14.

Носова Н. Г., к.х.н., с.н.с.

24

138

8

15.

Стецишин Ю. Б., к.х.н., доц.

33

357

13

16.

Чобіт М. Р., к.х.н., н.с.

3

5

1

 

Оновлено 1 рік 6 місяців тому