Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) є керівним органом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівської політехніки.

Голова РМВ:

Тимчук Іван Степанович
к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри ЕЗП, ІСТР
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІСТР
Сторінка на Facebook

Заступник голови РМВ:

Білецький Юрій Олегович
к.т.н., доцент, доцент кафедри ЕКС, ІЕСК
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІЕСК
Сторінка на Facebook

Вчений секретар РМВ:

Оробчук Оксана Михайлівна
к.т.н., ст. викладач . кафедри ТОП, ІХХТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІХХТ
Сторінка на Facebook

Члени РМВ:

Щегольська Соломія Ігорівна
док.філософії, асистент кафедри МБ, ІАРД
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАРД
Сторінка на Facebook

Вегера Павло Іванович
к.т.н. доцент кафедри БКМ, ІБІС
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІБІС
Сторінка на Facebook

Савчин Ігор Романович
к.т.н., доцент, доцент кафедри ВГА, ІГДГ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІГДГ
Сторінка на Facebook

Лукач Наталія Михайлівна
к.політ.н., асистент кафедри ПМВ, ІГСН
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІГСН
Сторінка на Facebook

Маліброда Святослав Богданович
аспірант кафедри ММП, ІНЕМ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ
Сторінка на Facebook

Афонін Максим Олександрович
к.т.н., доцент, доцент кафедри ТТ, ІМІТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІМІТ
Сторінка на Facebook

Рибчак Зоряна Любомирівна
к.т.н., асистент кафедри ІСМ, ІКНІ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІКНІ
Сторінка на Facebook

Опірський Іван Романович
д.т.н., професор, професор кафедри ЗІ, ІКТА
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІКТА
Сторінка на Facebook

Коваль Ігор Мирославович
к.юр.н., доцент, доцент ТПК, ІППО
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІНПП
Сторінка на Facebook

Балабан Оксана Василівна
к.т.н., доцент кафедри ПФН, ІМФН
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІМФН
Сторінка на Facebook

Попадинець Назарій Миколайович
д.е.н., доцент кафедри ЕКМ ІППТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІППТ
Сторінка на Facebook

Дума Олег Ігорович
ст. викладач кафедри АФМ, ІАПО
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАПО
Сторінка на Facebook

Клим Галина Іванівна
д.т.н., професор, професор кафедри СКС, ІКТА
Голова комісії з впровадження найкращих практик наукових публікацій РМВ
Сторінка на Facebook

Іващук Олександр Сергійович
к.т.н., доцент, доцент кафедри ХІ, ІХХТ
Голова комісії з міжнародної співпраці РМВ
Сторінка на Facebook

Березко Олександр Леонідович
к.т.н., доцент, доцент кафедри ЕОМ, ІКТА
Голова комісії з відкритої науки РМВ
Сторінка на Facebook

Максимюк Тарас Андрійович
д.т.н., доцент, доцент кафедри ТК, ІТРЕ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІТРЕ

Мельников Сергій Олександрович
аспірант кафедри ЕЛІ, ІТРЕ
Представник від Колегії та Профкому студентів та аспірантів
Сторінка на Facebook

Оновлено 1 рік тому