Студенти кафедри прикладної лінгвістики ІКНІ завершили участь у Міжкультурному проєкті «Три політехніки»

Кафедра прикладної лінгвістики Львівської політехніки
Заставка проєкту

28 травня заключна конференція студентів-учасників Міжкультурного проєкту «Три політехніки» ознаменувала успішне завершення унікальної і новаторської спільної дослідницької та освітньої ініціативи кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Цей проєкт об’єднав студентів Національного університету «Львівська політехніка», Варшавського політехнічного університету та Сілезького політехнічного університету в рамках Міжнародної літньої школи «Мова. Технології. Культура. Комунікація» (9 травня – 28 травня 2024 року).

У проєкті взяли участь 32 студенти кафедри прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 10 студентів кафедри прикладної лінгвістики Сілезького політехнічного університету та 44 студенти Варшавського політехнічного університету.

Координатори проєкту:

 • доценти кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки Наталія Романишин, Маріанна Ділай, Соломія Альбота;
 • викладачі кафедри прикладної лінгвістики Сілезької політехніки Яцек Прадела, Агнєшка Фрич;
 • викладачі Центру іноземних мов Варшавської політехніки Дорота Хромінська та Божена Пшибила.

Метою цього проєкту було дати можливість студентам вивчати іноземну мову й розвинути комунікаційні та м’які навички через взаємне навчання англійською мовою та одночасне виконання творчого дослідницького завдання, яке спонукає до спільного планування і прийняття самостійних рішень. Студенти самостійно формували дослідницькі команди, розподіляли обов’язки, обирали теми досліджень та розробляли дослідницькі стратегії. Проєкт не лише став об’єктом співпраці, а й засвідчив великий потенціал транскордонної командної роботи й комунікації. Активність студентів та їхня здатність ефективно співпрацювати в різних культурах і дисциплінах справді надихали.

Основні моменти проєкту

Під час проєкту студенти опрацьовували широку наукову тематику, демонструючи здатність інтегрувати у своїх дослідженнях різні предметні області. У своїх виступах на конференції учасники продемонстрували результати своєї праці та здатність креативного мислення. Розмаїта тематика проєктів охоплювала такі напрями:

 1. Культурна спадщина і традиції: дослідження спільних слов’янських свят і народних традицій.
 2. Екологічні проблеми: студенти розглядали сучасні екологічні проблеми та вплив війни на навколишнє середовище в Україні.
 3. Історичні перспективи: дослідження впливу історичних подій на соціальні та культурні процеси в Україні та Польщі.
 4. Літературні та кінопроєкти: порівняльні дослідження екранізацій літературних творів відомих авторів.
 5. Мова й ідентичність: аналіз мовленнєвих процесів та ролі мови у формуванні особистих і культурних ідентичностей.
 6. Наука і технології: дослідження напівпровідників та застосування цифрових технологій в освіті, вивчення мов на основі штучного інтелекту.
 7. Соціальний та освітній потенціал комп’ютерних ігор: дослідження освітніх переваг і соціального впливу комп’ютерних ігор, вплив соціальних мереж на мову та комунікацію.
 8. Дослідження мистецтва обкладинок музичних альбомів, вивчення та популяризація цікавих туристичних маршрутів в обох країнах.

Різноманітність тем і глибина досліджень охоплювали дванадцять різних предметних областей, засвідчуючи міждисциплінарний характер цієї співпраці. Кожне дослідження не лише проявило наукові здібності студентів, але й їхню креативність і здатність розв’язувати складні питання.

Свої досягнення студенти продемонстрували на заключній конференції, яка відбулася 28 травня 2024 року і стала кульмінацією цієї надзвичайної подорожі, засвідчивши успіх такої міжкультурної та міжінституційної співпраці.

Виконані завдання та показані результати досліджень продемонстрували здатність студентів обирати відповідні методи збору емпіричних даних, визначати надійні методології дослідження й інтегрувати різні техніки, такі як статистичний аналіз, опитування, анкети й обробка даних. Студенти креативно підійшли до презентацій результатів від традиційного формату PowerPoint до привабливих друкованих матеріалів, відеопрезентацій та наукових статей. Інноваційність у поданні досліджень не лише підкреслила їхнє володіння матеріалом, але й здатність ефективно залучати й інформувати різноманітні аудиторії.

Викладачі неймовірно пишаються своїми студентами та їхнім внеском у цей складний проєкт. Їхня здатність працювати спільно, ефективно спілкуватись і продукувати високоякісні дослідження свідчить про їхню відданість і гарну освіту, яку вони отримують у наших закладах вищої освіти.

Результати проєкту

Решта робіт – у доданих файлах.

Приєднані файли