Методична діяльність кафедри

Підручники:

 • Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська, В. В. Гулай та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. Львів : «Новий Світ–2000», 2022.  Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
 • Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко, В. В. Гулай та ін.].  Львів : «Новий Світ-2000», 2022.  Т. 2. Доктринальний підхід. 535 с.

Навчальні посібники:

 • Базилюк К. Ф., Гулай В. В. Основи геоінформатики: навч. посіб. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2022. 160 с.
 • Павлюх М. В. Соціальні медіаплатформи: навч. посіб.  Львів, 2022. 151 с.

Навчально-методична література:

 • Аналіз та прогнозування криз і конфліктів у Центрально-Східній Європі: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад: Т. Є. Польовий, Х. В. Юськів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 28 с. 
 • Інформаційно-комунікаційні технології конструювання суспільних процесів: метод. вказівки до виконання лабораторних  робіт для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад: І. Р. Малик.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 28 с. 
 • Соціальні  медіаплатформи: метод. вказівки до практичних  занять з дисципліни «Соціальні медіаплатформи» для студентів першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти спеціальності 291  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад: М. В Павлюх.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 48 с.
 • Технології міжкультурних комунікацій: метод. вказівки до лабораторних завдань  для студентів першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти спеціальності 291  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад: М. В Павлюх.  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 28 с.
 • Зовнішньополітичні комунікативні технології:    навчально-методичні  рекомендації до  вивчення  курсу для студентів  першого  (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти  освітньої програми «Міжнародна інформація»   спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні  комунікації  та регіональні студії» /  Укладачі:  Гулай В. В., Базилюк К. Ф., Гриньох Н. В.  Львів, 2022.  42 с.
 • Розвідувальні служби у забезпеченні зовнішньої політики держав:    навчально-методичні  рекомендації до  вивчення  курсу для студентів  першого  (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні  комунікації  та регіональні студії» /  Укладачі:  Максимець В. Є., Гулай В. В., Пахолок І. Р. Львів, 2022.  83 с. 
 • Інформаційна безпека в Інтернеті: навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої програми “Міжнародна інформація” спеціальності
 • 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” / уклад.: Базилюк К. Ф., Гулай В. В. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 64 с.
 • Вступ до прикладних досліджень міжнародних відносин та суспільних комунікацій: метод. вказівки до вивчення курсу для студ. першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої програми “Міжнародна інформація” спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” / уклад.: М. І. Густі, Х. В. Юськів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 32 с.
 • Інформаційно-комунікаційні технології в інтернет-просторі: метод. вказівки до вивч. курсу для студ. першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої прогр. “Міжнародна інформація” спец. 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”/ уклад.: М. І. Густі, Х. В. Юськів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 40 с.
 • Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи: метод. вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня здобувачів вищої освіти освітньої програми «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад.: Х. В. Юськів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 23 с.
 • «Атестаційний екзамен»: навчально-методичні рекомендації до організації та проведення атестаційного екзамену для здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформація» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / Укладачі: Базилюк К.Ф., Гачкевич А.О., Гриньох Н.В., Гулай В.В., Густі М.І., Дмитришин Н.М., Максимець В. Є., Львів, 2023.  20 с.
 • Методичні рекомендації до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт ОПП «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад.: М. В. Павлюх, В. В. Гулай, М. І. Густі, О. З. Анісімович-Шевчук, К. Ф. Базилюк, А. О. Гачкевич, Н. В. Гриньох, В. Є. Максимець, І. Р. Пахолок, Л. І. Хахула, Н. М. Дмитришин.  Львів, 2023.  30 с.
 • Методичні рекомендації до захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт ОПП «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнароднівідносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / уклад.: М. В. Павлюх, В. В. Гулай, М. І. Густі, О. З. Анісімович-Шевчук,К. Ф. Базилюк, А. О. Гачкевич, Н. В. Гриньох, В. Є. Максимець, І. Р. Пахолок, Л. І. Хахула, Н. М. Дмитришин.  Львів, 2023.  27 с.
Оновлено 1 рік 1 місяць тому