Кафедра міжнародної інформації

Завідувач кафедри: д.політ.н., проф. Гулай Василь Васильович
Заступник завідувача з організаційних питань та розвитку – к. політ. н., доц. Максимець Віра Євгенівна;
Заступник завідувача з освітньої діяльності – к. юрид. н., доц. Гачкевич Андрій Олександрович;
Заступник завідувача з наукової роботи та міжнародної академічної співпраці – д. т.н., проф. Густі Микола Іванович;
Заступник завідувача, відповідальна за впровадження і підтримання системи управління якістю на кафедрі – к.іст.н., доц. Малик Ірина Романівна.
Адреса
пл. Святого Юра 1, 3-й н.к., кім. 126
E-mail
mi.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-76

Новини