Історія кафедри міжнародної інформації

Підготовку фахівців у галузі міжнародних відносин у Львівській політехніці було започатковано в 2003 році на основі секції «Міжнародна інформація» при кафедрі прикладної математики ІМФН.

Наймолодшим структурним підрозділом ІМФН, що динамічно розвивається є кафедра міжнародної інформації, яка була створена в 2006 р. як випускова за напрямом «Міжнародні відносини» та спеціальністю «Міжнародна інформація».

Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри, який заклав навчально-методичні, наукові та матеріально-технічні основи її успішного функціонування, став доцент, кандидат фізико-математичних наук Юрій Лунь.

Вагому роль у становленні кафедри міжнародної інформації зробив наступний завідувач (2011-2013 рр.) — академік Національної академії наук України, д. іст. н., професор Степан Павлюк.

З 2013 р. кафедру очолює доктор політичних наук, професор Василь Гулай.

В 2010-2011 рр. кафедра успішно ліцензувала та акредитувала підготовку фахівців ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» «Міжнародної інформації».

3 2016 року кафедра МІ здійснює на підготовку здобувачів вищої освіти у межах спеціальності 055/291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за трьома програмами:

  • Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» першого (бакалаврського) рівня;
  • Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація» (бакалаврського) рівня;
  • Освітньо-наукова програма «Міжнародна інформація» другого (магістерського) рівня.

Так, вагому роль у формуванні успішного фахівця на бакалаврському рівні вищої освіти відіграють наступні дисципліни професійної та практичної підготовки: «Міжнародні інформаційні системи та технології», «Аналітико-правові аспекти дослідження міжнародних інформаційних відносин», «Технології бренд-комунікацій», «Експертні системи і міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях», «Технології аналізу прийняття рішень у державах-членах ЄС та країнах-сусідах», «Аналіз та прогнозування криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі», «Технології віртуальної дипломатії», «Права людини в інформаційному суспільстві», «Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин», «Технології інформаційно-психологічного впливу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях» та ін.

Професійні профілі бакалаврів Міжнародної інформації:

  • Фахівець-аналітик у сфері європейських кризових комунікацій зі знанням іноземних мов

Об’єктом діяльності бакалавра виступають причини, характер та наслідки прийняття політико-правових рішень в умовах кризових суспільно-політичних явищ на глобальному, регіональному та національному рівнях. Діяльність бакалавра пов’язана із обійманням первинних посад з організації та здійснення інформаційно-аналітичної діяльність у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях. Використовуючи технології автоматизації обробки інформації, комп’ютерної обробки даних, моделювання міжнародних інформаційних відносин, бакалавр надає послуги з пошуку та аналізу інформації, підготовки аналітичних документів для оптимізації прийняття рішень у європейських державах в цілому та прогнозування криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі зокрема.

  • Фахівець-аналітик у сфері міжнародних інформаційних процесів із знанням іноземних мов

Об’єктом діяльності бакалавра виступають причини, характер та наслідки функціонування інформаційно-комунікаційної сфери на регіональному та національному рівнях. Діяльність бакалавра пов’язана із обійманням первинних посад у сфері інформаційної політики в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних міжурядових, а також неурядових організаціях. Використовуючи мережеві технології у суспільних комунікаціях, інформаційно-комунікаційні технології конструювання суспільних процесів, технології інформаційного консалтингу, основи експертних та інтелектуальних систем, бакалавр надає послуги з інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Реагуючи на запити майбутніх працедавців значна роль у підготовці фахівців надається практичній підготовці у межах перекладацької практики й практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та стажувань студентів у провідних міжнародних та вітчизняних компаніях, органах державної влади, галузевого управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях та ін.

Високий рівень теоретичної й практичної підготовки випускників, використання інноваційних технологій профорієнтаційної роботи дозволяє кафедрі міжнародної інформації займати впродовж останніх років лідируючі позиції серед кафедр профілів міжнародних відносин й міжнародної інформації в Україні та кафедр Львівської політехніки загалом за конкурсом абітурієнтів.

Врахування потреб працедавців та професійних середовищ як один із пріоритетів практичної підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на кафедрі міжнародної інформації ІМФН Львівської політехніки. Так, 23 жовтня 2017 року на запрошення кафедри міжнародної інформації НУ «Львівська політехніка» керівник прес-служби ПАТ «KredoBank» Віктор Гальчинський прочитав відкриту лекцію «Роль PR у сучасному бізнесі».

З ініціативи завідувача кафедри МІ проф. Василя Гулая в січні 2019 року підписано міжнародну угоду про співпрацю між НУ «Львівська політехніка» та Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (м. Познань, Республіка Польща).

В червня 2019 року під час перебування у Гуманітарній академії імені Алєксандра Гєйштора (Польща, м. Пултуськ) завідувач кафедри проф. В. Гулай обговорили можливості співпраці в освітній сфері, зокрема можливості для  студентів освітньої програми «Міжнародна інформація» спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Львівської політехніки здобувати паралельну освіту за спеціальностями Гуманітарної академії імені Алєксандра Гєйштора:

«Економічна безпека»;

«Безпека фірм та інституцій»;

«Міжнародна безпека»;

«Кризове управління в локальній адміністрації».

Того ж року студентка кафедри міжнародної інформації Анастасія Булат була дійсним членом Студентської ради при Міністерстві інформаційної політики.

В лютому  2019 року асистент кафедри МІ ІМФН Львівської політехніки, кандидат політичних наук за спеціальністю «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» Марія Пурій з приємністю ділиться власним враженнями про участь у попередніх Воркшопах з глобальної політики та особливостях цьогорічного проекту «Життя з конфліктами — Нова норма?» та запросила на черговий -  Львів, 12-20 квітня 2019 р.

В лютому 2020 року Студентка IV курсу кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» Марія Калмикова розповіла про масштаби кібербулінгу в світі, про кампанії з протидії цій загрозі. Захід, на якому обговорили, що таке кібербулінг, масштаби проблеми та використання особистої інформації проти тебе, провели у Window on America Lviv (один із 29 центрів в Україні, створений на основі партнерства між Посольством США та Львівською регіональною бібліотекою для молоді імені Романа Іваничука).

27 лютого 2020 року Заступник керуючого готелю й наставник служби прийому та розміщення у компанії «Reikartz Hotel Group», магістр кафедри міжнародної інформації, випуск 2019 року, Аліна Вильховська провела тренінг на тему «Управління конфліктами».

У березні  2020 року креативні викладачі кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» Андрій Гачкевич та Наталя Дмитришин провели навчальний захід у форматі «workshop», присвячений побудові персонального бренду, під час якого вони поділилися своїм досвідом та знаннями у стінах Tech StartUp School.

22 грудня 2020 року відбулася зустріч із випускницею кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» Оксаною Страз, директор «Торговельного дому «Лоза».

Упродовж трьох днів, з 11 по 13 вересня 2020 року, у Львові вже вдесяте проходили Дні європейської спадщини під темою «Спадщина і освіта: уроки, які варто повторити». Зокрема  відбулася екскурсія навчальним корпусом № 3 Національного університету «Львівська політехніка», яку провів завідувач кафедри міжнародної інформації професор Василь Гулай. В екскурсії також взяли участь асистенти кафедри Христина Юськів та Марія Павлюх.

10 лютого 2021 року на кафедрі міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» відбувся вебінар на тему «Стипендійні програми Центру Східних Студій Варшавського університету: досвід участі від викладачів кафедри міжнародної інформації», спіперами якого були:

  • асистент кафедри міжнародної інформації, кандидат політичних наук Тарас Польовий (стипендіат Вишеградської стипендіальної програми (Visegrad Scholarship Program) і Стипендіальної програми Польського комітету зі справ ЮНЕСКО);
  • асистент кафедри міжнародної інформації, кандидат історичних наук Любомир Хахула (у 2010–2011 роках стажувався у Варшавському університеті в рамках Стипендіальної програми уряду Республіки Польща для молодих науковців, випускник Літньої школи Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету (2017); у 2019 році отримав чотиримісячний стаж при Нагороді імені Івана Виговського).

30 березня 2021 року в межах проєкту групи зв’язків з випускниками LPNU Alumni & Friends «За крок до роботи мрії: вдале резюме та успішна співбесіда» виступила випускниця кафедри міжнародної інформації Юлія Воробець, HR Marketing Specialist у BPO Nextdoor.

У квітні 2021 року виступила Тетяна Боднар – маґістр кафедри міжнародної інформації,   IT-рекрутеро у AMC Bridge.

28 травня 2021 року у Стрийській міській раді відбулася робоча зустріч з потенційними стейкхолдерами, у якій взяли участь асистент кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» Марія Павлюх та польський проєктант-інженер, винахідник, європейський інспектор проєктної діяльності Гжегож Байстер. На заході, присвяченому питанню розбудови громад, екопроєктів та розвитку туризму у громадах, були присутні також депутати Стрийської міської влади, громадські активісти. З першою доповіддю «Інформаційно-комунікаційні технології у просуванні бренду ОТГ. Форми господарювання ОТГ. Джерела фінансування проєктів ОТГ» виступила кандидат наук із соціальних комунікацій Марія Павлюх, яка розповіла представникам міської влади Стрийської ОТГ про шляхи розбудови громади, зокрема про створення бренду міста Стрий.

У травня 2021 року доцент кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка» Петро Сухорольський взяв участь у роботі Генеральної асамблеї Всесвітньої федерації футурології (World Futures Studies Federation, WFSF).

У червні 2021 року про те, як практична підготовка студентів кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки – від першого випуску бакалаврів «Міжнародних відносин» 2006 року до сьогодні – забезпечує їхню конкурентоздатність поділилася Валерія Єлшинова – студентка четвертого курсу кафедри міжнародної інформації ІМФН та співробітниця компанії Dentsu Ukraine, відділ H&R, напрямок Training and development.

Влітку 2021 року Європейська Комісія у своїй пропозиції щодо внесення змін до закону стосовно обов’язкового щорічного скорочення викидів парникових газів державами-членами з 2021 по 2030 рік, що сприяє кліматичним заходам для виконання зобов’язань, передбачених Паризькою угодою, використала результати досліджень, одним зі співавторів яких є професор кафедри міжнародної інформації Львівської політехніки Микола Густі.

11 березня 2022 року завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки професор Василь Гулай виступив у дискусії вебінару «Дезінформація, маніпуляція та пропаганда у світлі війни в Україні», організованому Дослідницьким центром Варшавського університету «Ідентичність – Діалог – Безпека». На початку обговорення доповідей викладачів Варшавського університету (UW), Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ (KUL) та Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (UMCS) професор Василь Гулай подякував полякам за всебічну підтримку України в часі повномасштабної війни Російської Федерації.

Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук від часу свого створення (2006 рік) впроваджує та розвиває, відповідно до вимог сучасності, відповідні курси, як-от магістерський «Інформаційні війни» чи бакалаврські «Технології інформаційно-психологічного впливу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях», «Інформаційно-комунікаційні технології конструювання суспільних процесів», «Технології інформаційно-пропагандистського забезпечення зовнішньої політики» та інші.

Також 18 березня 2022 року викладачка кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки Марія Павлюх взяла участь у вебінарі «Війна в Україні у контексті світових медіа», організованому польським Міждисциплінарним дослідницьким центром Варшавського університету «Ідентичність – Діалог – Безпека» 18 березня 2022 року.

Вже  20 жовтня 2022 року кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки  організував відкриту лекцію директорки Інституту наук про політику та адміністрацію Факультету суспільних наук Люблінського Католицького Університету Івана Павла II професорки Агнєшки Лукасік-Турецької на тему «Дезінформація як інструмент інформаційної війни російської федерації проти України в польському інформаційному просторі» (Dezinformacja jako instrument wojny informacyjnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie w polskiej przestrzeni medialnej w 2022 r.).

29 червня – 1 липня 2022 року кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки організувала та провела в онлайн-форматі І українсько-польську Літню школу інформаційних аналітиків-міжнародників. До участі в Школі зголосилося 50 студентів і старшокласників із Львівщини, міста Києва, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської, Вінницької, Житомирської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, дехто з них через широкомасштабне російське вторгнення змушений був переїхати тимчасово до Республіки Польщі.

Перед слухачами Літньої школи свої доповіді виголосили 6 представників українських закладів вищої освіти (Національного університету «Львівська політехніка», Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) та Київського міжнародного університету) і 5 представників польських закладів вищої освіти й наукових установ, які проаналізували актуальні політичні, правові та технічні питання сучасних міжнародних інформаційних відносин.

Програма Літньої школи була зорієнтована на учнів старших класів, які цікавляться спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», а також студентів, що вже навчаються за відповідними програмами у провідних ЗВО України.

Студентка першого курсу освітньої програми «Міжнародна інформація» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ІМФН Валерія Алексишинець після закінчення літньої сесії пройшла волонтерське стажування в посольстві України у Чеській Республіці. Участь у таких стажуваннях є цінним практичним досвідом для тих, хто прагне стати фахівцем у царині міжнародної інформації.

Студентка ІІ курсу освітньої програми «Міжнародна інформація» у Національному університеті «Львівська політехніка» Рената Думнич під час перебування у ФРН впродовж двох місяців працювала волонтером проєкту Демократичної асоціації жінок землі Бранденбург у Німеччині – клубу Mädchen*kram у м. Бранденбурзі на Гафелі. Серед іншого,  Рената активно працювала над просуванням соціальних мережах зазначеної організації та створенням візуального контенту. Зараз же набуті практичні навички вона має можливість разом з однокурсниками розвивати на профільних предметах «Зовнішньополітичні комунікативні технології» та «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях».

16 листопада 2022 року у Львові відбувся VII Українсько-Польський стратегічний форум «Альянс України, Польщі та Великої Британії: мрія чи геополітична реальність?». Організаторами заходу є знані українські та польські аналітичні структури: Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» (м. Київ), Центр досліджень Польща-Україна (Республіка Польща) / Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina, Аналітичний центр регіонального співробітництва (м. Львів).

Завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук професор Василь Гулай презентував доповідь на тему «Деконструкція домінуючого політичного медіа образу Польщі в українському сегменті Інтернет-простору: до/після 24 лютого 2022 року», де виклав результати дослідження викладачів та  студентів кафедри МІ та експертів громадської організації «Центр інформаційно-комунікативного менеджменту».

Доцент кафедри міжнародної інформації, кандидат історичних наук Любомир Хахула виголосив доповідь на тему «Історична політика як фундамент українсько-польських добросусідських відносин».

Готуючи  від 2006 року  у Львівській політехніці, кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук значної уваги надає формуванню професійних компетентностей майбутніх інформаційних міжнародних аналітиків. Саме тому викладачі кафедри МІ регулярно виступають у ЗМІ та соціальних мережах із власними експертними висновками, показуючи, серед іншого, студентам цікаві взірці підготовки й розміщення актуальної аналітики. Серед таких прикладів можна назвати результативну співпрацю завідувача кафедри міжнародної інформації професора Василя Гулая з інформаційним сайтом української діаспори «Стожари» https://svitua.org/ .

Кафедра міжнародної інформації 29 листопада 2022 року організувала зустріч із Марією Середович, People Partner у продуктовій IT-компанії JustAnswer.

13 грудня 2022 року кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки організувала для студентів зустріч із випускницею кафедри Софією Холявко. Софія поділилася своїм досвідом пошуку роботи, зміни місця праці й докладно розповіла про свою поточну посаду Talent Recruitment Team Lead у голландській IT-компанії Levi9 Technology Services.

Львівська обласна військова (державна) адміністрація є базою стажувань і практик для студентів кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Зокрема, студентки ІІ курсу кафедри МІ під час стажування в управлінні питань цифрового розвитку розвивають практичні навички майбутнього фаху. Весною 2023 року Анастасія Данилець та Ярина Горбачевська працюють у відділі розвитку надання адміністративних послуг управління питань цифрового розвитку ЛОВА, де здобувають цінний досвід налагодження комунікації з керівниками, а також покращують імідж ЦНАПів Львівщини.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2023 № 352 призначено академічні стипендії Президента України студентам закладів вищої освіти на II семестр 2022/2023 навчального року. Серед них – 13 представників Національного університету «Львівська політехніка», зокрема студентка кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Софія Телефус.

Оновлено 1 рік 1 місяць тому