Науково-технічні послуги

Науково-технічні послуги:

  • пошук, синтез та матеріалознавчі дослідження нових складних оксидних сполук та їхніх твердих розчинів для застосування в інноваційних технологіях;
  • дослідження кристалічної структури та фазового складу методами рентгенівської дифракції: ідентифікація фазового складу, симетрії та параметрів кристалічної структури сполук, зокрема й тих, що синтезовані вперше для поповнення довідкових баз даних;
  • дослідження впливу окисно-відновних реакцій на властивості оксидних матеріалів;
  • оптичні та люмінесцентні дослідження матеріалів;
  • дослідження магнітних властивостей матеріалів та наноструктур;
  • моделювання процесів взаємодії випромінювання з речовиною, релаксації електронних збуджень та дифузійних процесів у матеріалах та елементах пристроїв квантової та оптоелектроніки, детекторах радіації, зокрема процесів за участю дефектів, включаючи радіаційні дефекти, дифузії домішок та квазіхімічних реакцій у твердому стані, генерації та перенесення тепла, взаємодії оптичних та акустичних хвиль у нелінійних та анізотропних оптичних кристалах тощо;
  • розроблення методів і методик вимірювання характеристик матеріалів;
  • розроблення фотометричних та спектроскопічних вимірювальних приладів та систем.
Оновлено 9 місяців 1 тиждень тому