Лабораторія фізики оптичних кристалів

Завідувач лабораторії: д-р фіз.-мат. наук, проф. Убізський Сергій Борисович
Адреса
вул. І. Котляревського, 1
E-mail
crystal@polynet.lviv.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-26-96

Напрями науково-дослідних робіт:

  • Фундаментальні та прикладні дослідження структурних, магнітних, оптико-люмінесцентних властивостей оксидних та споріднених матеріалів у формі монокристалів, тонких плівок, кераміки, гетерогенних, невпорядкованих та нанорозмірних систем, а також модифікації їхніх властивостей під дією іонізуючого опромінення та термохімічного оброблення;
  • Застосування оксидних матеріалів як активних середовищ функціональної, квантової та оптоелектроніки, магнітооптики, спін-хвильової електроніки та спінтроніки, сенсорики, сцинтиляторів, дозиметрів тощо.