Лабораторія фізики оптичних кристалів

Завідувач лабораторії: д-р фіз.-мат. наук, проф. Убізський Сергій Борисович
Адреса
Площа Св. Юра, 1, 3 корпус, кім.: 314, 315, 319
E-mail
Sergii.B.Ubizskii@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-26-96

Напрями науково-дослідних робіт:

  • фундаментальні та прикладні дослідження структурних, магнітних, оптичних, люмінесцентних та інших фізико-хімічних властивостей оксидних та споріднених матеріалів у формі монокристалів, тонких плівок, кераміки, гетерогенних, невпорядкованих та нанорозмірних систем, їх формування під час синтезу та дії на них термохімічного оброблення та іонізувального випромінювання;
  • застосування оксидних матеріалів як активних середовищ функціональної, квантової та оптоелектроніки, магнітооптики, спін-хвильової електроніки та спінтроніки, сенсорики, сцинтиляторів, дозиметрів тощо та розроблення приладів на їхній основі.