Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Лабораторія фізики оптичних кристалів

Завідувач лабораторії: д-р фіз.-мат. наук, проф. Убізський Сергій Борисович
Адреса: 

вул. І. Котляревського, 1

Номер(и) телефону: 
+38 (032) 258-26-96
E-mail: 
crystal [at] polynet.lviv.ua

Напрями науково-дослідних робіт:

  • фундаментальні та прикладні дослідження структурних, магнітних, оптико-люмінесцентних властивостей оксидних та споріднених матеріалів у формі монокристалів, тонких плівок, кераміки, гетерогенних, невпорядкованих та нанорозмірних систем, а також модифікації їхніх властивостей під дією іонізуючого опромінення та термохімічного оброблення;
  • застосування оксидних матеріалів як активних середовищ функціональної, квантової та оптоелектроніки, магнітооптики, спін-хвильової електроніки та спінтроніки, сенсорики, сцинтиляторів, дозиметрів тощо.