Виконані роботи

Від моменту створення Лабораторії фізики оксидних кристалів у 1996 році її колективом виконано понад 40 науково-дослідних робіт. У тому числі протягом 2017-2021 років виконані та виконуються:

 1. Грант на виконання дослідницького проєкту G4649 «Нова дозиметрія для класифікації людей, уражених іонізуючим випромінюванням» за програмою NATO «Наука заради миру та безпеки» (2014-2017).
 2. Грант на виконання дослідницького проєкту  G5647 «Визначення дози експонування та ідентифікація радіоактивного джерела при радіаційних аваріях» за програмою NATO «Наука заради миру та безпеки» (2019-2022).
 3. Грант на виконання дослідницького проєкту «Розроблення прототипу системи екстреної дозиметрії в умовах техногенних радіаційних аварій та терористичних атак» за конкурсом НФДУ «Наука для безпеки і суспільства» (2020-2021).
 4. Грант на виконання дослідницького проєкту «Інженерія кристалофосфорів для біомедичних застосувань, енергоощадного освітлення та безконтактної термометрії» за конкурсом НФДУ «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» (2020-2022).
 5. ДБ/КМОН «Монокристалічні та наноструктуровані матеріали для конверторів енергії та випромінювання і приладів електроніки та сенсорики» (2015-2017).
 6. ДБ/ЕМШ «Модифікація та оптимізація функціональних властивостей активних елементів пристроїв на основі складних оксидних кристалів для лазерних систем діапазону 1,3…1,5 мкм» (2016-2017).
 7. ДБ/РЗЕ «Нанокристалічні функціональні матеріали на основі складних оксидів рідкісноземельних елементів» (2016-2017).
 8. ДБ/Рідер «Розроблення зчитувача для персональної пасивної ОСЛ дозиметрії іонізуючого випромінювання на основі кристалів YAP:Mn2+» (2017-2018).
 9. ДБ/Межа «Роль дефектів, дифузійних процесів та зовнішніх впливів у формуванні оксидних гетерогенних систем для функціональної електроніки» (2018-2020).
 10. ДБ/Ферит «Мультифункціональні нанокристалічні матеріали на основі заміщених феритів, кобальтитів, манганітів та ванадатів рідкісноземельних елементів» (2018-2020).
 11. ДБ/Кінетика «Оптично-стимульована люмінесценція в дозиметричному фосфóрі на основі YAP: Mn» (2019-2021).
 12. ДБ/Модус «Керування властивостями халькогенідних і оксидних сенсорних матеріалів шляхом термохімічної наноструктурної модифікації» (2021-2023).
 13. Спільний українсько-індійський проєкт «Моделювання та характеристика ніобату літію (LiNbO3) на основі оптичних пристроїв з використанням поверхневих геометричних методів для їх застосування в інтегрованих оптичних схемах» (2016-2017).
 14. Спільний українсько-латвійський проєкт «Виготовлення, дослідження та комп’ютерне моделювання кераміки на основі нанопорошків YAlO3: Mn для новітніх дозиметрів іонізуючого випромінювання» (2017-2018).
 15. Спільний українсько-німецький проєкт «Нанокристалічні п’єзоелектричні сполуки LiNb1-xTaxO3 для високотемпературних застосувань» (2019-2020).
 16. Грант ICDD «Рентгенівські та синхротронні порошкові дифракційні дані для змішаних перовськитів» (2016-2017).
 17. Грант ICDD «Рентгенівські порошкові дифракційні дані змішаних оксидних функціональних матеріалів» (2017-2018).
 18. Грант ICDD «Рентгенівські дифракційні дані для нових змішаних оксидних функціональних матеріалів» (2018-2019).
 19. Грант ICDD «Рентгенівські дифракційні дані для нових змішаних оксидних матеріалів» (2019-2020).
 20. Грант ICDD «Рентгенівські дифракційні дані нових змішаних оксидних та фосфатних матеріалів» (2020-2021).
 21. Грант ICDD «Нові змішані оксидні та фосфатні матеріали» (2021-2022).
 22. Контракт «Дослідження впливу високотемпературних окислювально-відновлювальних обробок на оптичні властивості кристалів Ca3TaGa3Si2O14» з Інститутом енергетичних досліджень і фізичних технологій, м. Ґослар, Німеччина (2019).
 23. Інноваційний проєкт Львівської політехніки «Розроблення та виготовлення діючої моделі дозиметричного ОСЛ зчитувача» (2018-2020).
Оновлено 9 місяців 1 тиждень тому